Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 62737

I klasse 2B er det 24 elever. Av disse har 5 elever kun tysk og 12 elever har kun spansk. Det er 7 elever som har både tysk og spansk.

 

 a) Sett opp en tabell. Kollonnene skal inneholde de som har tysk, ikke tysk og sum. Radene skal inneholde de som har spansk, ikke spansk og sum.

 b) Tegn opp et venndiagram som illustrerer dette.

Vi ser på hendelsene A = "eleven har tysk" og B = "eleven har spansk". En elev blir trekt ut tilfeldig.

c) Hva er sannsynligheten for at eleven har tysk?

d) Hva er sannsynligheten for at eleven har kun et språk?

e) Hvilken av hendelsene (B, men ikke A) og (A) har størst sannsynlighet for å inntreffe?

 

 

2

ID: 49483

Ved alle vanlige fødsler er det en sannynlighet på 0,49 for at det kommer ei jente. Familien Normann-Andersen har to barn som ikke er tvillinger.
Hva er sannsynligheten for at de har to gutter?

3

ID: 34806
Vi lar lommeregneren velge tilfeldig et av de hele tallene fra og med 1 til og med 100. Finn sannsynligheten for at tallet er delelig med

a) 10
b) 15
c) enten 10 eller 15
d) Forklar hvorfor svaret i c ikke er lik summen av svarene i a og b.

4

ID: 35150
I en klasse er det 16 jenter og 11 gutter. Vi velger ut 2 elever.
a) Hva er sannsynligheten for at den første blir jente og den andre blir gutt?
b) Hva er sannsynligheten for at det blir minst en jente?

5

ID: 34992
Vi har gitt P(A) = 0,7, P(AB)=0,1 og P(AB) = 0,9. Regn ut P(B).

6

ID: 49549

En urettferdig mynt har en sannsynlighet for 0,65 for å lande på kron. Du kaster mynten 20 ganger. Hvor stor er sannsynligheten for at du får kron i nøyaktig 7 av kastene?

7

ID: 62928

Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for at du ikke får

 

  a) minst 2 øyne

  b) minst 3 øyne

  c) høyst 2 øyne

8

ID: 35146
For å starte et spill må du få en sekser på terningen.
a) Hva er sannsynligheten for at du starter etter 1. kast?
b) Hva er sannsynligheten for at du starter etter 2. kast?
c) Hva er sannsynligheten for at du starter etter første eller andre kast?

9

ID: 34474
Vi trekker et kort fra en vanlig kortstokk med 52 kort. Regn ut sannsynligheten for følgende begivenheter:

a) Kortet er en kløver 2
b) Kortet er en ruter
c) Kortet er et ess
d) Kortet er ikke et billedkort

10

ID: 49543

I en bolle ligger det sju blå kuler, to røde og ni grønne kuler. Vi trekker en kule og legger den tilbake 10 ganger. Hvor stor er sannsyligheten for at vi trekker blå kule fire av gangene?

Fasit

1

ID: 62737
Fasit:

c) 12

d) 1724

e) Like store

2

ID: 49483
Fasit:

0,26

3

ID: 34806
Fasit:
a) 110
b) 350
c) 13100

4

ID: 35150
Fasit:
a) 88/351
b) 55/351

5

ID: 34992
Fasit:
0,3

6

ID: 49549
Fasit:

0,45%

7

ID: 62928
Fasit:

a) 16

 

b) 13

c) 23

 

8

ID: 35146
Fasit:
a) 1/6
b) 5/36
c) 11/36

9

ID: 34474
Fasit:
a) 152
b) 1352
c) 452=113
d) 4052=1013

10

ID: 49543
Fasit:

0,25