Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 54016

La f være funksjonen f(x)=x3x2+2x1 og g være funksjonen g(x)=x3+x25.

a) Løs likningen f(x)=g(x) ved regning.

b) Funksjonenf har en tangent i x=12. Finn likningen til tangenten.

c) Funksjonen g(x) har en tangent i x=1. Finn hvor denne krysser tangenten til f.

2

ID: 28286
For hvilke verdier av p har ligningen

x2+px+25=0

bare en løsning? Finn løsningen til ligningen for disse verdiene av p.

3

ID: 35544
Løs likningen ved regning:

(3x + 1)2 = 36

4

ID: 28184
Et rektangel har sider 15 og 24. Hva er siden i et kvadrat med samme areal?

5

ID: 28192
Vi har at x + 1, x + 2 og x + 3 er tre sider i en rettvinklet trekant. Regn ut sidene.

6

ID: 82316

Finn målene til rektangelet som har areal på 1568 m2 hvis lengden er det dobbelte av bredden.

7

ID: 35130
Løs andregradsligningen:

x2+2x+3=0

8

ID: 27875
Løs ligningen:

x2+6x=27

9

ID: 35135
Løs andregradsligningen og sett prøve på svaret.

2x24x+2=0

10

ID: 35562
Løs likningen ved hjelp av løsningsformelen for andregradslikninger:

16x2 - 8x + 1 = 0

Fasit

1

ID: 54016
Fasit:

a) x=1x=2

b) y=154x12

c) (6,22)

2

ID: 28286
Fasit:
p=10:x=5p=10:x=5p=10:x=5

3

ID: 35544
Fasit:
x = 73 eller x = 53

4

ID: 28184
Fasit:
36019

5

ID: 28192
Fasit:
3.2 m, 4.2 m og 5.2 m.

6

ID: 82316
Fasit:

Rektangelet er 56 meter langt og 28 meter bredt.

7

ID: 35130
Fasit:
Ingen løsning

8

ID: 27875
Fasit:
x=3x=9

9

ID: 35135
Fasit:
x=1

10

ID: 35562
Fasit:
x=14