Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 53041

Hver gang du konstruerer en rettvinklet trekant, reiser du opp en normal. Stemmer dette?

2

ID: 102282

Hvilken vinkel må du halvere for å få 40°? Tegn denne vinkelen, halver den og sjekk at du får 40°.

3

ID: 103917

Er det mulig å konstruere en trekant når du kjenner en vinkel og en sidelengde?

4

ID: 102281

Bruk gradskive og linjal og tegn en vinkel som er 60°. Halver vinkelen to ganger. Hvilke vinkler får du?

5

ID: 104339

Tegn ei linje l. Konstruer tre paralleller 2 cm, 4 cm og 6 cm fra l.

6

ID: 103915

Er det mulig å konstruere en trekant der en av sidene er lengre enn de to andre til sammen?

7

ID: 104421

Tegn et linjestykke AB med lengde 8 cm. Konstruer midtnormalen til AB. Merk av de punktene på midtnormalen som ligger 7 cm fra A. Hvor langt fra B ligger disse punktene?

8

ID: 103119

Konstruer en trekant med sidelengder 5 cm, 6 cm og 3cm.

9

ID: 52910

Hvor stor er vinkelen som er halvparten av halvparten av en vinkel på 135°? Konstruer denne vinkelen.

10

ID: 103888

Er det tilstrekkelig å vite høyden i en trekant og én vinkel for å kunne konstruere den?

Fasit

1

ID: 53041
Fasit:

Ja

2

ID: 102282
Fasit:

80°

3

ID: 103917
Fasit:

Nei

4

ID: 102281
Fasit:

30° og 15°.

5

ID: 104339
Fasit:

6

ID: 103915
Fasit:

Nei

7

ID: 104421
Fasit:

7 cm

8

ID: 103119
Fasit:

9

ID: 52910
Fasit:

33,75°

10

ID: 103888
Fasit:

Nei