Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49311

På en videregående skole er sannsynligheten for at en elev har valgt matematikk og spansk 0,087. Sannsynligheten for at eleven har valgt matematikk er 0,68.
Hva er sannsynligheten for at en elev har valgt spansk gitt at vedkommende har valgt matematikk?

2

ID: 49400

Kast to terninger. Finn sannsynligheten for at terningene viser forskjellig antall øyne når du vet at summen av øynene er 10.

3

ID: 49312

I en klasse får 56% av elevene ukepenger. 41% av elevene får ukepenger for å gjøre rent i huset. 
Hva er sannsynligheten for at en elev gjør rent i huset gitt at vedkommende får ukepenger?

4

ID: 49477

I en hundegård står det 14 tisper og 10 hannhunder. Fire hunder trekkes tilfeldig.
Finn sannsynligheten for at de to første er tisper og de to siste er hannhunder.

5

ID: 49307

En mattelærer ga klassen sin to tester. 25% av elevene i klassen besto begge testene og 42% av elevene besto bare den 1. testen. 
Hvor mange av de som besto den 1. testen besto også den 2. testen? 

6

ID: 49394

I en kasse ligger det 10 sendeplater; 5 gule, 3 svarte og 2 grønne. Det trekkes to sendeplater tilfeldig og uten tilbakelegging.
Gitt at den andre platen var svart, hva er sannsynligheten for at begge er svarte?

7

ID: 49418

Det er 90% sannsylig at Tom vil bestå teoriprøven til førerkortet, mens Tim vil bestå med 85% sannsylighet. Begge reiser samtidig til biltilsynet for å avlegge teoriprøven.
Hva er sannsyligheten for at Tim består når du vet at minst en av dem består?

8

ID: 62977

I klasse 1B tidlig en onsdags morgen er det en høylytt diskusjon om en matte-oppgave som var gitt i lekse. Diskusjonen går ut på om sannsynligheten for at en 50 årig mann kan bli minst 70 år er  0,95 eller 0,97. I oppgaveteksten er det blant annet opplyst om at sannsynligheten for at en 50 årig mann kan bli minst 60 år er 0,93.

 

Du har ikke gjort leksene, men har du noe fornuftig innspill til denne diskusjonen?  

9

ID: 66315

I en fystikkekse 10 fystikker, av disse er det 3 som er brukte. Vi trekker tilfeldig først ut en fyrstikk å så en til. Hendelsen "første fyrtikk ubrukt" = A og "andre fyrtikk brukt"=B.

 

Hva er sannsynligheten for P(B|A), som betyr sannsynligheten for at den andre fyrtikken er  ikke brukt gitt at den første er brukt?

 

10

ID: 49459

En urettferdig mynt er slik at sannsynligheten for å få "Mynt" er 0,7. Mynten kastes tre ganger.
Hva er sannsynligheten for å få to Mynt gitt at du har fått minst én Mynt.

Fasit

1

ID: 49311
Fasit:

0,13

2

ID: 49400
Fasit:

23

3

ID: 49312
Fasit:

73%

4

ID: 49477
Fasit:

6,4%

5

ID: 49307
Fasit:

60%

6

ID: 49394
Fasit:

29

7

ID: 49418
Fasit:

86,29%

8

ID: 62977
Fasit:

Sannsynligheten for å bli 70 år kan ikke være større enn den for å bli 60 år. Alle 70 åringer har vært 60...

9

ID: 66315
Fasit:

Dersom den første fyrtikken er brent er det 2 brente fyrtikker igjen i eska og 7 ubrukte. Dermed er sannsynligheten for at den andre fyrtikken er brukt gitt at den første er ubrukt

                                                                        29

10

ID: 49459
Fasit:

0,453