Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35822
Finn vinklene i ΔPQR trekanten PQR der PQ = 4, PR = 3 og QR = 4

2

ID: 49588

Bruk trekanten til høyre og finn B.

3

ID: 49606

 

Finn A, rund av til nærmeste hele gradtall.

4

ID: 31213
I trekanten ABC er AB = 4.4 cm, BC = 6.1 cm og AC = 7.2 cm. Regn ut vinklene i denne trekanten.

5

ID: 49597

Suzann "Tutta" Pettersen slår to slag fra sandbunkeren, som vist på figuren.

 

Hvor langt er det fra sandbunkeren til greenen?

6

ID: 29991


I denne oppgaven skal vi regne ut de ukjente vinklene i trekanten. Avgjør på forhånd om vi får to sett løsninger. Det kan være lurt å tegne hjelpefigur.
a=12.1cm,b=7.7cm,B=31.4o

a = 12,1 cm, b = 7,7 cm, B = 31,4°

7

ID: 49589

Bruk trekanten til høyre og bestem vinkel C.

8

ID: 35825
I ?ABCD er B=85o,D=120o,AB=7 og AD=5. Diagonalen BD har lengden 6
Finn de ukjente sidene og vinklene i ?ABCD

9

ID: 29162
I trekanten ABC er AB = 3.4 cm, BC = 5.2 cm og AC = 7.3 cm. Regn ut vinklene i denne trekanten.

10

ID: 35821
Finn de ukjente sidene og vinklene i trekanten ABC når:

B=120o,AB=5.2cm,BC=4.8cm

Fasit

1

ID: 35822
Fasit:
P=68.0o,Q=44.0o,R=68.0o

2

ID: 49588
Fasit:

B = 26,5°

3

ID: 49606
Fasit:

A = 75°

4

ID: 31213
Fasit:
57.6o, 84.9o og 37.5o

5

ID: 49597
Fasit:

246 m

6

ID: 29991
Fasit:

55,0o og 93,6o eller 125,0o og 23,6o

7

ID: 49589
Fasit:

C = 42,7°

8

ID: 35825
Fasit:
A=57.1o,C=97.9o,DC=3.9,BC=4.0

9

ID: 29162
Fasit:
A=40.4o,B=114.5o,C=25.1o

10

ID: 35821
Fasit:
AC=8.7,A=28.7o,C=31.3o