Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35786
Bruk lommeregneren og finn vinkelen v når

tanv=0.5

2

ID: 49579

I trekant PQR er PQ = 14,  QR = 12 og  PR=  8.  Arealet av trekanten er 48. Finn B.

3

ID: 35776
Konstruer en trekant ABC der AB = 8 cm, A=45o og B=90o.
a) Finn cos 45o ved å måle lengden av sidene i ΔABC.
b) Finn cos 45o på lommeregneren og sammenlign med svaret i oppgave a).

4

ID: 35808
Løs ligningene når v er en vinkel mellom 0o og 180o.

a) cosv=0.77

b) cosv=0.23

c) cosv=1

d) 4cosv+3=0

5

ID: 35763
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=0.25

6

ID: 30931
Finn vinkelen v når v[0o,90o]
sin v = 1

7

ID: 30924
Bruk digitalt verktøy og bestem:

tan 30o

8

ID: 35809

En trekant har arealet 7,2 cm2. To av sidene har lengder 4,5 cm og 6,4 cm. Finn vinkelen mellom de to sidene.

9

ID: 48498

 

Hvor stor er B på figuren?

10

ID: 49276

I ΔABC er BC = 24,0 og AC = 29,7. Vinkel B er rett.
Finn vinkel C.

Fasit

1

ID: 35786
Fasit:
v = 26.6o

2

ID: 49579
Fasit:

B = 31°

3

ID: 35776
Fasit:

cos 45o = 0,71

4

ID: 35808
Fasit:
a) 39.6o
b) 103.3o
c) 180o
d) 138.6o

5

ID: 35763
Fasit:
14.5o

6

ID: 30931
Fasit:
v = 90o

7

ID: 30924
Fasit:
0.577

8

ID: 35809
Fasit:
30o eller 150o

9

ID: 48498
Fasit:

B=74,8o

10

ID: 49276
Fasit:

Vinkel C = 36°