Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35759
I ΔABC er A=36o, B=90o og AC = 6.8 cm. Finn lengdene av BC og AB.

2

ID: 49581

I ΔABC er A = 90°, AC = 6 og BC = 10.
Finn AB.

3

ID: 48540

En blikkenslager skal legge nytt tak på et hus. Huset er 15 m langt og 8 m bredt, og taket danner en vinkel med horisontalplanet på 32o. Hvor stort areal skal dekkes med takstein?

4

ID: 35784
Bruk lommeregneren og regn ut:

tan 45o

5

ID: 35913

Finn lengden av AB og AC i trekanten.

6

ID: 29093
Finn hypotenusen når motstående katet er 8 m og vinkelen er 75o.sin(232)

7

ID: 49602

I ΔABC er AC = 17 cm, BC = 9 cm og A = 29°. Lengden AB kan ha to forskjellige verdier og likevel oppfylle målene i denne trekanten. Finn den største verdien AB kan ha.

8

ID: 29092
Finn hypotenusen når motstående katet er 12 cm og vinkelen er 45o

9

ID: 35791
I ΔABC er B=90o og AB = 10 cm. Finn lengden av BC når A er

a) 22o

b) 50o

c) 89o

10

ID: 30949
I trekant ABC er AC = 8.4 cm, vinkel A = 36o, vinkel B = 90o.

Regn ut lengden av sidene AB og BC.

Fasit

1

ID: 35759
Fasit:

BC = 4,0 cm og AB = 5,5 cm

2

ID: 49581
Fasit:

AB= 8

3

ID: 48540
Fasit:

141,5 m2

4

ID: 35784
Fasit:
1

5

ID: 35913
Fasit:

AB=6,4 cm
AC=4,0 cm

6

ID: 29093
Fasit:
8.3 m

7

ID: 49602
Fasit:

AB = 18,5 cm

8

ID: 29092
Fasit:
17.0 cm

9

ID: 35791
Fasit:
a) 4 cm

b) 12 cm

c) 5.7 m

10

ID: 30949
Fasit:
6.8 cm og 4.9 cm