Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35363
Skriv som helt tall eller som desimaltall:

7.1102

2

ID: 81781

Normalpulsen til et menneske er 70 hjerteslag i minutttet. Hvor mange ganger slår hjertet i løpet av 65 år? Oppgi svaret på standardform.

3

ID: 81779

Normalpulsen for et menneske er 70 hjerteslag i minuttet. Hvor mange ganger slår hjertet i løpet av et døgn? Oppgi svaret på standardform.

4

ID: 28030
Skriv tallet på vanlig måte:

0.05104

5

ID: 81664

Finn tallene som er på standardform:

1) 0,31103

2) 4,67109

3) 16,31022

6

ID: 35379
Gjør om til standardform og regn ut.

0.000750.000000017

7

ID: 28027
Skriv tallet på vanlig måte:

5.7103

8

ID: 81666

Hvilket av tallene er på standardform? Begrunn svaret.

1) 1,171019

b) 13,4109

9

ID: 28022
Skriv tallet på standardform:

2 500 000

10

ID: 81681

Hvorfor skriver vi tall på standardform?

Fasit

1

ID: 35363
Fasit:
0.071

2

ID: 81781
Fasit:

2,4109

3

ID: 81779
Fasit:

1,0105

4

ID: 28030
Fasit:
0.000 005

5

ID: 81664
Fasit:

b)

6

ID: 35379
Fasit:
1.2751011

7

ID: 28027
Fasit:
0.0057

8

ID: 81666
Fasit:

1) er på standardform fordi måltallet skal være mellom 1 og 10 og det er ikke i 2) .

9

ID: 28022
Fasit:
2.5106

10

ID: 81681
Fasit: