Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35187

Hans sår 6 frø med mais i hver potte. Sannsynligheten for at et slikt frø spirer er 60%. Vi plukker ut tilfeldig en av disse pottene.

a) Hva er sannsynligheten for at alle frøene i potten spirer?

b) Hva er  sannsynligheten for at bare tre frø spirer?

2

ID: 34954
Vi skal trekke ut tre personer av fem. Hvor mange måter kan det gjøres på?

3

ID: 34978

Ved et valg stemte 20% av velgerne på parti A. Vi velger ut 100 personer tilfeldig. Finn sannsynligheten for at  nøyaktig  tjue av dem stemte på parti A?

4

ID: 34994
Vi skal nå kaste en mynt fire ganger. Lag et trediagram og skriv som brøk

P(ingen mynt), P(en mynt), P(to mynt), P(tre mynt), P(fire mynt)

Hva blir summen av alle sannsynlighetene?

5

ID: 34979

Et reisebyrå har utført en undersøkelse som viser at bare 80% av de som melder seg på organiserte turer, møter opp ved avreise. Til en tur med minibuss med plass til 12 personer tar reisebyrået derfor sjansen på at 14 reisende kan melde seg på.

a) Hva er sannsynligheten for at alle 14 møter fram?

b) Finn sannsynligheten for at bare 13 av dem møter fram.

6

ID: 49546

I en bolle ligger det sju blå kuler, to røde og ni grønne kuler. Vi trekker en kule og legger den tilbake 10 ganger. Hvor stor er sannsyligheten for at vi trekker blå kule tre av gangene?

7

ID: 49539

Torbjørgs datter har fått seks barn. Finn sannsynligheten for at Torbjørg har blitt bestemor til to gutter og fire jenter når vi regner med at sannsynligheten for å få gutt er 0,514.

8

ID: 49544

I en bolle ligger det sju blå kuler, to røde og ni grønne kuler. Vi trekker en kule og legger den tilbake 10 ganger. Hvor stor er sannsyligheten for at vi trekker blå kule høyst fire av gangene?

9

ID: 34634
I en gruppe er det 24 elever. Ti av dem har lest leksa, mens 14 elever ikke har lest leksa. Læreren plukker ut to elever helt tilfeldig. Hvor stor er sannsynligheten for at

a) den første eleven har lest leksa, mens den andre eleven ikke har lest leksa
b) begge de to har lest leksa
c) én av de to elevene har lest leksa

10

ID: 34711
Bruk lommeregneren til å bestemme binomialkoeffisientene
(53),(62),(72),(85)og(103).

Fasit

1

ID: 35187
Fasit:

a) 0,047

b) 0,276

2

ID: 34954
Fasit:
11 måter

3

ID: 34978
Fasit:
0,0993

4

ID: 34994
Fasit:
116,14,38,14,116,1

5

ID: 34979
Fasit:

a) 0,044

b) 0,1539

6

ID: 49546
Fasit:

0,22

7

ID: 49539
Fasit:

0,221

8

ID: 49544
Fasit:

P(X4) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = 0,66
Hvor P(X=x) = (10x)(718)x(1718)10x

9

ID: 34634
Fasit:
a) 0,254
b) 0,163
c) 0,507

10

ID: 34711
Fasit:
10, 15, 21, 56, 120