Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 33487

Bestem ved hjelp av digitalt verktøy, toppunktet på grafen til

f(x)=12x213x+2

2

ID: 32923
Tegn grafen til funksjonenen f, g og h i samme koordinatsystem.

f(x)=2x2g(x)=2x2+3h(x)=2x2+2

Hva er felles symmetriakse for grafene ovenfor?

3

ID: 51741

I et fysikk-forsøk skal sammenhengen mellom strømmen I gjennom og spenningen U over en motstand R bestemmes. Måleresultatene er gitt i tabellen under.

a) Tegn inn punktene i et koordinatsystem med I langs førsteaksen og U langs andreaksen. Tilpass ei rett linje til punktene ved lineær regresjon på lommeregneren. Hva er likningen til linja?

b) Argumenter for at sammenhengen mellom strømmen gjennom og spenningen over motstanden er gitt ved Ohms lov:

    U=RI

Hva var verdien av R i dette forsøket (gi svaret i kΩ=VmA)?

4

ID: 34993

Funksjonen f er gitt ved:

f(x)=x+3x2

a) Finn bruddpunktet.


b) Bruk lommeregneren til å finne ut hva som skjer med funksjonsverdiene for store tallverdier av x.

5

ID: 35524
Tegn grafen og bestem veksthastigheten til funksjonen gitt ved

f(x)=3x3

6

ID: 34922
Tegn linjen på lommeregneren når x er et tall mellom -5 og 5

y=3x2

7

ID: 34917
Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.


y=2x+2

8

ID: 51707

Løs ulikheten ved regning og kontroller svaret grafisk:

    x2+4x+40

9

ID: 82934

Finn ved å tegne grafen den minste og største verdien funksjonen f(x)=2x315x2+36x23 har.

10

ID: 34909
Tegn linjen:

x=1

Fasit

1

ID: 33487
Fasit:
(13,3718)

2

ID: 32923
Fasit:
x = 0

3

ID: 51741
Fasit:

a) y=1,198x0,0028 (på lommeregneren TI-83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) R=1,198kΩ1,2kΩ

4

ID: 34993
Fasit:

a) bruddpunkt x=2


5

ID: 35524
Fasit:

Veksthastigheten er 3.

 

6

ID: 34922
Fasit:

7

ID: 34917
Fasit:

8

ID: 51707
Fasit:

x=2

9

ID: 82934
Fasit:

Maksimumsverdien er 5 og minimum er 4.

10

ID: 34909
Fasit: