Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 28144
Løs ulikheten:

x+7>5+2x

2

ID: 27874
Løs ulikheten:

12(x1)+13x>2(x+23)

3

ID: 28128
Løs ulikheten:

3x4>0

4

ID: 49667

Løs ulikheten

5(23x)4>12(3+x)

5

ID: 35179

Løs ulikheten:
314x27<x2+514

6

ID: 49657

Løs ulikheten

x+1>x+32

7

ID: 82664

Løs ulikheten 3s+62s0 ved regning.

8

ID: 34852
Løs ulikheten:

x2(4x)5x+2

9

ID: 49656

Løs ulikheten

13x<5x2

10

ID: 53706

Mosjonsklubben Aktiv har en innmeldingsavgift på 200 kr. Deretter koster medlemskapet 20 kr per måned. Den konkurrerende mosjonsklubben Sprek har en innmeldingsavgift på 50 kr, men månedsavgiften er 35 kr.

Oddbjørg lurer på hvilken klubb hun skal melde seg inn i. Hvor lenge må hun være medlem for at medlemskapet i Aktiv skal være billigst?

Fasit

1

ID: 28144
Fasit:
x <4

2

ID: 27874
Fasit:
x <-2

3

ID: 28128
Fasit:
x>43

4

ID: 49667
Fasit:

x<1113

5

ID: 35179
Fasit:
x>94

6

ID: 49657
Fasit:

x>1

7

ID: 82664
Fasit:

x2 og x>0

8

ID: 34852
Fasit:
x5

9

ID: 49656
Fasit:

x>38

10

ID: 53706
Fasit:

Mer enn 10 måneder.