Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126565

Sofie og Sebastian har ett barn på tre år. De får 970 kr i måneden som barnetrygd. Hver måned setter de barnetrygden i banken og sparer det. Den månedlige renta er på 0,25%. Hvor mye har de spart opp etter to måneder?

2

ID: 126564

Matias og Jorunn har tre barn under 18 år, og de får 970 kr per barn hver måned i barnetrygd. De sparer alle pengene i fem år. Hvor mye har de spart opp da?

3

ID: 122731

Pelle har en samling med mynter som han påstår er av ekte gull. Hver mynt har et volum på 0,001 dm3, og til sammen veier de ca. 17,1 kg.

Dersom han snakker sant, hvor mange mynter har han?

Gull har en massetetthet på 19300 kg/m3.

4

ID: 122732

En terning laget av gull veier 1,235 kg. Hva er sidelengden?

Gull har en massetetthet på 19,3 g/mL.

5

ID: 122679

En terning med sidelengde 4,0 cm har en massetetthet på 5,0 g/mL.

En pyramide med kvadratisk grunnflate veier like mye som terningen. Sidelengden i grunnflaten er på 3,7 cm, og høyden i pyramiden er 9,0 cm.

Hva er massetettheten til stoffet pyramiden er laget av?

6

ID: 121524

Hvor mye mer veier 5 dl sjøvann enn 5 dl vanlig vann?

 

Massetettheter:

Vanlig vann: 1,00 g/cm3

Sjøvann: 1,03 g/cm3 

7

ID: 122711

En stålsylinder veier 168 tonn og er 1,7 meter høy..

Stålet har en massetetthet på 7850 kg/m3.

Hva er radien?

8

ID: 121315

Dersom en massetetthet er oppgitt i g/cm3, hva må til for å konvertere den til kg/L?

9

ID: 121293

Jern har en massetetthet på 7,8 g/cm3.

Hvor mye veier 2 cm3 jern?

10

ID: 122726

Lars har en samling av glassterninger som til sammen veier ca. 522,8 gram. Alle terningene er like store, og den felles sidelengden er på 1,4 cm. Massetettheten til glasset terningene er laget av er på 2640 kg/m3.

Hvor mange slike terninger har han?

Fasit

1

ID: 126565
Fasit:

1942,425 kr

2

ID: 126564
Fasit:

174600 kr

3

ID: 122731
Fasit:

Han har 886 gullmynter

4

ID: 122732
Fasit:

Sidelengden er ca. 4 cm.

5

ID: 122679
Fasit:

7,79 g/cm3

6

ID: 121524
Fasit:

Sjøvannet veier 15 gram mer.

7

ID: 122711
Fasit:

Radien er på (ca.) 2,0023 meter dvs. ca. 2 meter.

8

ID: 121315
Fasit:

Ingenting (de to benevningene er det samme)

9

ID: 121293
Fasit:

15,6 gram

10

ID: 122726
Fasit:

Han har 73 terninger