Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 124790

Peter skal sette opp et tre meter langt stupebrett. Han er redd for at det kommer til å brekke om han hopper for hardt på det, så han vil sikre det med en vaier fra spissen av brettet. Han har sett seg ut et godt holdepunkt for vaieren fire meter over fotenden av brettet. Hvor lang vaier må han minst kjøpe?

2

ID: 124670

I en rettvinklet trekant er katetene 13 og 84. Hva er hypotenusen?

3

ID: 124765

I trekant ABC er AB=185, BC=104, og AC=153. Hva er vinkel C?

4

ID: 124751

I trekant ABC er AB=8, BC=10, og vinkel A er rett. Hva er AC?

5

ID: 124771

I trekant ABC er vinklene A, B, C henholdsvis 45, 45 og 90 grader. Om BC=s, hva er lengdene av AB og AC?

6

ID: 124658

I en rettvinklet trekant er katetene 5 og 12. Hva er hypotenusen?

7

ID: 124700

I en trekant er sidene 231, 281, 160. Hva er arealet?

8

ID: 124746

I et rektangel er sidene 5 og 12. Hvor lang er diagonalen?

9

ID: 124829

Et parallellogram har sider 8 og 5. Avstanden mellom de to lengste sidene er 4. Hvor lang er den lengste diagonalen?

10

ID: 125012

En firkant har sider  (i rekkefølge med klokka) 2, 6, 9, 7. Står diagonalene normalt på hverandre?

Fasit

1

ID: 124790
Fasit:

Fem meter.

2

ID: 124670
Fasit:

85.

3

ID: 124765
Fasit:

90 grader.

4

ID: 124751
Fasit:

6

5

ID: 124771
Fasit:

AC=s, AB= 2s

6

ID: 124658
Fasit:

13.

7

ID: 124700
Fasit:

22480. Trekanten er av pytagoras rettvinklet, så katetene står normalt på hverandre.

8

ID: 124746
Fasit:

13

9

ID: 124829
Fasit:

11,7

10

ID: 125012
Fasit:

Ja, for 22+92=62+72.