Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 119029

Løs ligningen:

 x3+2(x213)=x6 

2

ID: 125739

Gunnar var for tre år siden halvparten så gammel som han kommer til å være om sju år. Hvor gammel er Gunnar i dag?

3

ID: 125663

Løs likningen: x+9=18

4

ID: 118923

En sjuendedel av tall er 4 mindre enn en femtedel av tallet. Hva er tallet?

5

ID: 125691

Løs likingen: x16=26

6

ID: 125713

Karianne er ute og går langs veien. På veien ser hun et skilt: "Oslo 24 km". Hun fortsetter langs veien og ser senere et nytt skilt: "Oslo 21 km". Hvor langt har hun gått da? Sett opp og løs som likning.

7

ID: 118863

Løs ligningen:

 x6=4,3 

8

ID: 51719

Løs likningene.

  1. 2n1=6
  2. 15=5p
  3. x8=18

9

ID: 119081

Kjartan, Ole og David har til sammen en del DVD-er.Kjartan har en tredjedel av alle DVD-ene, mens Ole har to femtedeler av de, mens David har 20 færre enn Ole. Hvor mange DVD-er har de til sammen?

10

ID: 118900

Løs ligningen og sett prøve på svaret:

 x23=82 

Fasit

1

ID: 119029
Fasit:

 x=470,57 

2

ID: 125739
Fasit:

13 år.

3

ID: 125663
Fasit:

 x=9 

4

ID: 118923
Fasit:

70

5

ID: 125691
Fasit:

 x=42 

6

ID: 125713
Fasit:

Tre km.

7

ID: 118863
Fasit:

 x=25,8 

8

ID: 51719
Fasit:
  1. n=72
  2. p=3
  3.  x=1

9

ID: 119081
Fasit:

150

10

ID: 118900
Fasit:

 x=18