Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 116885

Hva er arealet av det skraverte området?

2

ID: 116464

En sirkel har areal 40 cm2. Hva er radius?

3

ID: 116674

Gitt en sirkel med radius r. Man lager en ny sirkel med 4 ganger så stor radius. Hvor mange ganger større er omkretsen i den nye sirkelen?

4

ID: 116534

Hva er arealet av en sirkel med radius 8,7 cm?

5

ID: 116544

Hva er arealet av en halvsirkel med diameter 24,6 dm?

6

ID: 116451

Hva er arealet av en sirkel med radius 7,0 cm ?

7

ID: 116541

Hva er omkretsen av en sirkel med radius 24,3 m?

8

ID: 116745

Hva er omkretsen av figuren?

9

ID: 116552

Hva er omkretsen av en halvsirkel med radius 3,8 cm?

10

ID: 116841

En sirkel er slik at arealet og omkrets har samme tallverdi (vi ser bort fra enheter). Hva er radius i sirkelen?

Fasit

1

ID: 116885
Fasit:

36,3 cm2

2

ID: 116464
Fasit:

3,6 cm

3

ID: 116674
Fasit:

4 ganger så stor

4

ID: 116534
Fasit:

238 cm2

5

ID: 116544
Fasit:

238 dm2

6

ID: 116451
Fasit:

153,9 cm2

7

ID: 116541
Fasit:

153 m

8

ID: 116745
Fasit:

51,5 cm

9

ID: 116552
Fasit:

19,5 cm

10

ID: 116841
Fasit:

radius er 2