Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115880

Du trekker to kort fra en kortstokk.

a) Hva er sannsynligheten for å trekke et rødt kort?

b) Hva er sannsynligheten for å ikke trekke et rødt kort?

2

ID: 115886

Du trekker to kort fra en kortstokk. Hva er sannsynligheten for at det andre kortet er kløver dersom det første var kløver?

3

ID: 115869

Du kaster en terning. Hva er sannsynligheten for å ikke få seks?

4

ID: 115898

Værmeldingen melder at det vil komme nedbør èn av dagene neste uke med uniform sannsynlighet, dvs. lik sannsynlighet for hver dag (det er sannsynlighet 0 for nedbør på to eller flere dager og sannsynlighet 1 for nedbør èn av dagene). Hva er sannsynligheten for at det kommer nedbør i helgen neste uke (dvs. lørdag eller søndag)?

5

ID: 115084

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 a33a 

6

ID: 115873

En 10. klasse med 28 elever skal velge èn elevrepresentant. Det er 16 jenter og 12 gutter i klassen og valget foregår helt tilfeldig.

a) Hva er sannsynligheten for at elevrepresentanten blir en jente?

b) Hva er sannsynligheten for at elevrepresentanten blir en gutt?

c) Hva er sannsynligheten for at en vilkårlig elev blir utvalgt? 

7

ID: 115871

I en loddtrekning med 200 lodd kan du vinne 1. premie på ett lodd, 2. premie på fire lodd og 3. premie på seks lodd.

a) Hva er sannsynligheten for å vinne 1. premien dersom man kjøper kun ett lodd?

b) Hva er sannsynligheten for å vinne enten 2. eller 3. premie dersom man kjøper ett lodd?

8

ID: 115895

Anta at sannsynligheten for at et fotballag vinner serien et år er p. Hva er sannsynligheten for at fotballaget ikke vinner serien det året?

9

ID: 115072

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 ab+ba+1 

10

ID: 115878

I et fly er det 75 seter. Anta at passasjerene får tildelt plass helt tilfeldig. Hva er sannsynligheten for at en passasjer med et favorittsete ikke får sitte der hun ønsker?

Fasit

1

ID: 115880
Fasit:

a) 12

b) 112=12 

2

ID: 115886
Fasit:

 1251 

3

ID: 115869
Fasit:

 116=56 

4

ID: 115898
Fasit:

 27 

5

ID: 115084
Fasit:

a33a=(a+3)(a3)3a

6

ID: 115873
Fasit:

a) 1628=47

b) 147=37

c)128 

7

ID: 115871
Fasit:

a) 1200

b) 10200=120

8

ID: 115895
Fasit:

1-p

9

ID: 115072
Fasit:

 ab+ba+1=b 

10

ID: 115878
Fasit:

 1175=7475