Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 115320

 Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

150x730x5x2

2

ID: 27848
Skriv så enkelt som mulig:

a2+a3a6

3

ID: 115318

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 45b21805(a3)1(a3) 

4

ID: 115321

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 (9a224ab+12b2)(3a4b)1 

5

ID: 115308

Finn fellesnevner og faktoriser uttrykket.

 (a2b2)k+(a2b2)y 

6

ID: 115325

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 9c212cb3+4b6 

7

ID: 115324

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 1a4+4a2b2+4b4 

8

ID: 115301

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 x2+5xx 

9

ID: 115296

Regn ut hver side av likhetstegnet og skjekk at det blir likt på begge sider.

 2010(21)=5(2(21))(21) 

10

ID: 115300

Faktoriser uttrykkene og forkort dersom det er mulig.

 10x+52x+1 

Fasit

1

ID: 115320
Fasit:

 150w730w5w2=235w3(5w21) 

2

ID: 27848
Fasit:
5

3

ID: 115318
Fasit:

 45b21805(a3)1(a3)=33(b+2)(b2) 

4

ID: 115321
Fasit:

 (9a224ab+12b2)(3a4b)1=3a4b 

5

ID: 115308
Fasit:

 (a2b2)k+(a2b2)y=(a+b)(ab)(y+k)ky 

6

ID: 115325
Fasit:

 9c212cb3+4b6=(3c2b3)2 

7

ID: 115324
Fasit:

 1a4+4a2b2+4b4=(1a2+2b2)2 

8

ID: 115301
Fasit:

 x2+5xx=x+5 

9

ID: 115296
Fasit:

 2010(21)=101=105(2(21))(21)=5(2)=10 

10

ID: 115300
Fasit:

 10x+52x+1=5