Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 109748

Rund av til nærmeste hundrer.

2304

9861

2

ID: 109767

Rund av til nærmeste hele tall.

299,51

1,49

3

ID: 109855

Gjør overslag. Overslaget skal være høyere enn det nøyaktige svaret.

14193673

4

ID: 109746

Rund av til nærmeste hundrer.

2487

744

5

ID: 109770

Rund av til nærmeste hele tall.

487,39

2,64

6

ID: 109775

Avrunding til nærmeste hundrer bestemmes av tiere. Hvis det er 0, 1, 2, 3 eller 4 enere, rundes det oppover. Hvis det er 5 eller flere enere, rundes det nedover. Sant eller usant?

7

ID: 109847

Hvilket siffer står på tidelsplassen i tallet 5,104?

8

ID: 109930

Simon skal på fisketur med bestefaren, men de må først kjøpe utstyr til Simon. Han skal ha en fiskestang (798,80 kr), et par fjellstøvler (899,50 kr) og en kjølebag (245,60 kr). Gjør et overslag over hvor mange kroner de må ha med seg for at de skal være sikre på at de kan betale for alle varene.

9

ID: 109765

Rund av til nærmeste tidel.

20,08

0,72

10

ID: 109943

Mormor har laget 14,7 liter syltetøy. Syltetøyet skal lagres i krukker som rommer 2,5 dl. Gjør et overslag som mormor kan bruke og som sikrer at hun har nok krukker.

Fasit

1

ID: 109748
Fasit:

2300, 9900

2

ID: 109767
Fasit:

300

1

3

ID: 109855
Fasit:

270, 2700

4

ID: 109746
Fasit:

2500, 700

5

ID: 109770
Fasit:

487

3

6

ID: 109775
Fasit:

Sant.

7

ID: 109847
Fasit:

1

8

ID: 109930
Fasit:

2000 kr

9

ID: 109765
Fasit:

20,1

0,7

10

ID: 109943
Fasit:

60