Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 104599

Legg sammen og oppgi svaret som centiliter:

4,1 l          0,5 dl          21 ml

2

ID: 104621

Iblant bruker vi måleenhetene teskje (ts) og spiseskje (ss) for volum. De er definert slik at 1 ts = 5 ml og 1 ss = 15 ml. Sett inn tallene som mangler:

- 1 l = ... ss
- 1 ss = ... dl
- 1 ts = ... cl

3

ID: 104569

Sett inn riktig måleenhet:

- Katten til Fredrik veier 5 ... .
- Lise bor 430 ... fra skolen.
- En isboks rommer 2 ... .

4

ID: 104607

Legg sammen og oppgi svaret som meter:

25 mm          0,14 dm          0,007 05 km

5

ID: 104579

Hvilken måleenhet vi bruker, kommer an på størrelsen på det vi skal måle. Finn eksempler på volumer vi vil oppgi med enhetene cm3, dm3 og m3.

6

ID: 104571

Hvilke måleenheter for lengde kjenner du til? Tenk på andre enheter enn de som har med meter å gjøre også, for eksempel tommer. Kanskje kjenner du til noen måleenheter som brukes i andre land?

7

ID: 52605

Gjør om

  1. 0,289 dm2 til mm2
  2. 0,314 m2 til dm2
  3. 40 000 000 mtil km2

8

ID: 104620

Iblant bruker vi måleenhetene teskje (ts) og spiseskje (ss) for volum. De er definert slik at 1 ts = 5 ml og 1 ss = 15 ml. Sett inn tallene som mangler:

- 1,2 dl = ... ts
- 0,5 l = ... ts
- 3 cl = ... ss

9

ID: 104603

Legg sammen og oppgi svaret som kubikkcentimeter:

250 ml          4,2 dm3          0,52 l

10

ID: 104584

Sett inn tallene som mangler:

- 1 m2 = ... cm2
- 1 m3 = ... cm3
- 23 ml = ... l

Fasit

1

ID: 104599
Fasit:

417,1 cl

2

ID: 104621
Fasit:

66,7
0,15
0,5

3

ID: 104569
Fasit:

kg, m, l

4

ID: 104607
Fasit:

7,089 m

5

ID: 104579
Fasit:

6

ID: 104571
Fasit:

7

ID: 52605
Fasit:
  1. 2890 mm2
  2. 31,4 dm2
  3. 40 km2

8

ID: 104620
Fasit:

24
100
2

9

ID: 104603
Fasit:

4970 cm3

10

ID: 104584
Fasit:

10 000
1 000 000
0,023