Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 104181

Verdens to beste tider for menn på 200 meter sprint er 19,19  og 19,32 sekunder. Hva er gjennomsnittet av disse?

2

ID: 104156

Tabellen viser verdens 10 raskeste menn på 100 meter sprint fra 2006 til 2009. Hva er gjennomsnittstiden?

Navn Tid
Usain Bolt 9.58
Tyson Gay 9.69
Asafa Powell 9.72
Nesta Carter 9.78
Maurice Green 9.79
Donovan Bailey 9.84
Bruny Surin 9.84
Leroy Burrell 9.85
Justin Gatlin 9.85
Olusoji Fasuba 9.85

3

ID: 104206

Samtalespesifikasjonen for november viser at Truls hadde 47 telefonsamtaler som varte tilsammen 441,2 minutter. Hvor lenge varte i gjennomsnitt hver av disse samtalene?

4

ID: 104167

Kari jobbet 2 uker i juni og 4 uker i juli. Hvor mange uker jobbet Kari i gjennomsnitt hver måned?

5

ID: 104435

Korpset "Vil dra ut på tur" fikk i oppdrag å selge 500 lodd i løpet av 28 dager i desember. Premien var en tur til utlandet. Oversikten viser antall solgte lodd hver av dagene.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
34 10
12
10 5 13
25
2 14 15 16
17
14
22
32
3 15 17
11
21
36
17
23
4 10 10
12
35
11
19
28

Hvor mange lodd må det bli solgt i gjennomsnitt hver uke for at korpset skal kunne dra til utlandet?

Hvor mange lodd i gjennomsnitt ble det solgt daglig i uke 3?

Har korpset nok inntekter til å kunne dra til utlandet?

6

ID: 104212

I løpet av november sendte Silje 427 meldinger. Hvor mange meldinger i gjennomsnitt sendte Silje i hver dag i november?

7

ID: 104170
  Tid (minutter)
Mandag 30
Tirsdag 60
Onsdag 45
Torsdag 90
Fredag 0
Lørdag 30
Søndag 25

 I tabellen ser du hvor lang tid Laila bruker på trening i løpet av en uke. Hvor lang tid bruker Laila i gjennomsnitt hver dag i løpet av uken?

8

ID: 104175

Hva må du gjøre for å finne gjennomsnittet av tallene 10, 20 og 30?

9

ID: 104155

Lengden på teppene i en butikk er 200 cm, 150 cm, 180 cm og 130 cm. Hva er gjennomsnittslengden?

10

ID: 104244

Statistisk sentralbyrå fører opp statistikk over innvandringen og utvandringen i Norge. Tabellen viser antallet siden 2001.

  Innvandring   Utvandring  
År Menn Kvinner Menn Kvinner
2001 34264 16882 17382 26309
2002 40122 19341 20781 22948
2003 35957 17572 18385 24672
2004 36482 17829 18653 23271
2005 40148 20147 20001 21709
2006 45776 24742 21052 22053
2007 61774 35927 25847 22122
2008 66961 37798 29163 23615
2009 65186 35135 30051

26549

Hvor mange menn i gjennomsnitt vandret ut i perioden 2001 - 2009?

Hvor mange flere menn i gjennomsnitt vandret inn enn ut hvert av disse årene?

Fasit

1

ID: 104181
Fasit:

19,26 sekunder

2

ID: 104156
Fasit:

9.78

3

ID: 104206
Fasit:

9,4 minutter

4

ID: 104167
Fasit:

3 uker

5

ID: 104435
Fasit:

125 lodd i uken

20 lodd

Ja.

6

ID: 104212
Fasit:

14

7

ID: 104170
Fasit:

40 minutter

8

ID: 104175
Fasit:

Adderer tallene og dividerer summen med 3.

9

ID: 104155
Fasit:

165 cm

10

ID: 104244
Fasit:

22368

25040