Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 103881

Konstruer en trekant ABC der vinkel A er 30°, vinkel B er 45° og C ligger 4 cm fra AB.

2

ID: 103133

Konstruer en likebeint trekant ABC der sidene BC og CA er like lange, og der AB er 5 cm lang. Avstanden fra C til AB skal være 8 cm.

3

ID: 103879

Konstruer en trekant ABC der vinkel A er 60°, vinkel B er 45° og C ligger 5 cm fra AB.

4

ID: 103125

Konstruer en trekant ABC slik at BC er 7 cm, vinkel B er 15° og vinkel C er 45°.

5

ID: 103138

Konstruer en trekant ABC slik at grunnlinja AB er 3 cm lang, høyden er 5 cm og vinkel B er 120°.

6

ID: 103873

Konstruer en trekant ABC der AB er 4 cm lang, AC er 4 cm lang og vinkel B er 90°.

7

ID: 103137

Konstruer en trekant ABC slik at grunnlinja AB er 7 cm lang, høyden er 3 cm og vinkel B er 105°.

8

ID: 103901

Konstruer en rettvinklet trekant der de to lengste sidene er 7 cm og 10 cm.

9

ID: 103869

Konstruer en trekant ABC der AB er 6,2 cm lang, BC er 4,9 cm lang og vinkel B er 15°.

10

ID: 103880

Konstruer en trekant ABC der vinkel A er 30°, vinkel B er 60° og C ligger 6 cm fra AB.

Fasit

1

ID: 103881
Fasit:

2

ID: 103133
Fasit:

3

ID: 103879
Fasit:

4

ID: 103125
Fasit:

5

ID: 103138
Fasit:

6

ID: 103873
Fasit:

7

ID: 103137
Fasit:

8

ID: 103901
Fasit:

9

ID: 103869
Fasit:

10

ID: 103880
Fasit: