Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 102383

Bruk gradskive og tegn en vinkel på 25°. Lag så en vinkel på 130° uten å bruke gradskive.

2

ID: 104396

Tegn en trekant og merk av et punkt inne i trekanten. Konstruer en parallell til hver av sidene i trekanten gjennom punktet.

3

ID: 103867

Konstruer en trekant ABC der AB er 4,8 cm lang, BC er 6,2 cm lang og vinkel B er 75°.

4

ID: 102663

Tegn ei linje l. Konstruer tre normaler til l.

5

ID: 104358

Hvordan kan du finne avstanden mellom to parallelle linjer?

6

ID: 52907

Konstruer en spiss og en stump vinkel slik at vinkelsummen er 180°.

7

ID: 104354

To parallelle linjer har avstand 5 cm. Hvor stor er avstanden fra et punkt på den ene linja til et punkt på den andre linja?

8

ID: 104379

Tegn to linjer som krysser hverandre. Finn alle punkter som ligger 1 cm fra en av linjene og 3 cm fra den andre.

9

ID: 104355

Tenk deg at du har to parallelle linjer med avstand 4 cm, og at ett punkt er merket av på hver av linjene. Hva er den korteste mulige avstanden mellom punktene?

10

ID: 103868

Konstruer en trekant ABC der BC er 8,1 cm lang, CA er 5,4 cm lang og vinkel C er 135°.

Fasit

1

ID: 102383
Fasit:

2

ID: 104396
Fasit:

3

ID: 103867
Fasit:

4

ID: 102663
Fasit:

5

ID: 104358
Fasit:

Merk av et punkt på den ene linja. Konstruer en normal fra punktet til den andre linja, og mål avstanden langs normalen.

6

ID: 52907
Fasit:

7

ID: 104354
Fasit:

Det kan vi ikke vite, det kommer an på hvor punktene ligger. Avstanden kan være alt fra 5 cm og oppover.

8

ID: 104379
Fasit:

9

ID: 104355
Fasit:

4 cm

10

ID: 103868
Fasit: