Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Foreldrekurs

Det er noen år siden du selv gikk på skolen, lærte matematikk og spurte om hjelp med leksene - nå er det du som blir spurt. Husker du alt?

Her finner du enkle innføringer i matematiske tema som elevene møter i skolen. Vi har satset på "lynkurs" for foreldre/foresatte med elever i barne- eller ungdomsskolen.

Hvor mye har gått i glemmeboka?

Vi har laget korte tester med ti flervalgstoppgaver. Umiddelbart etter innsending av svarene, får du hvilte hvilke oppgaver du har svart riktig på.

Ta en rask test i:

Algebra - regneregler, parenteser og faktorisering

Algebra - regning med fortegn

Algebra og geometri - kvadratsetningene

Brøk 

Geometri - vinkler og figurer

Geometri - areal og volum 

Førstegradslikninger

Likninger

Potenser

Prosent

Prosent - Renter og sparing

Kvadratrøtter og andre røtter 

Statistikk

Sannsynlighetsregning

Tallet π (pi)

Tallmengder og tallsystemer 

Tallregning - regnearter

Tallregning - primtall, faktorisering og negative tall

Institusjon

matematikk.org
Hopp over bunnteksten