Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

GeoGebra

Geogebra er et verktøy for å strukturere og visualisere data. Programmet utviklets fortløpende og kommer med nye versjoner som derfor kan fravike fra det du finner i dette kurset. Vårt ønske er å vise hovedprinsippene med verktøyet og bruken av det. I dette lynkurset er det brukt versjon 5 av GeoGebra.

I GeoGebra kan vi tegne grafer, gjøre algebra-utregninger, løse likninger, gjøre sannsynlighetsregning og bruke regneark. GeoGebra er også satt opp på en brukervennlig måte, men samtidig som de mer profesjonelle programvarene. Under har vi markert de fem viktigste områdene i GeoGebras hovedvindu.

1. Det grønne området

I det grønne området er “Vis” den viktigste knappen. Etter å ha trykket på “Vis” kan man velge hvilke funksjoner skal være synlig i hovedvinduet.

2. Det røde området

Det røde området har veldig mange knapper. Trykker man på den lille trekanten i nedre, høyre hjørne får man tilgang til flere funksjonaliteter i droppvinduet. Under har vi et bilde/gif av alle de forskjellige funksjonalitetene fra det røde området.

3. Det oransje området

Det store oransje området er grafikkfeltet hvor punktene, grafene og figurene blir vist. Her er det mulig å legge til ruter i grafikkfeltet ved å trykke på pilen til venstre for “Grafikkfelt” øverst til venstre. Det er også mulig å forandre på aksene ved å trykke og dra.

4. Det lilla området

Det lilla området helt nederst er inntastingsfeltet hvor alle de forskjellige kommandoene kan skrives inn. Her er det bare å skrive inn deler av kommandoen, så vil det dukke opp forslag i droppvinduet.

5. Det blå området

Det blå området er algebrafeltet hvor alle punktene, figurene og funksjonene vil være listet. Herfra er det mulig å høyreklikke på dem og forandre på egeneskapene. Det er mulig å gi alle punktene, figurene og funksjonene forskjellige farger og størrelser.

 

Med GeoGebra er det beste å prøve seg fram og leke seg med alle knappene og funksjonalitetene. Det er også mulig å følge lynkurset vi har og lære mer om hvordan man bruker GeoGebra.

Hopp over bunnteksten