Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Integrasjon

I dette lynkurset skal vi lære om integrasjon. Dette er den matematiske operasjonen som kan tenkes på som det motsatte av derivasjon. Vi skal lære hva integrasjon er, og se på tre av de mest brukte teknikkene for å integrere funksjoner: Delvis integrasjon, substitusjon og integrasjon ved delbrøkoppspalting.

Hopp over bunnteksten