Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Sannsynlighet (del I)

Sannsynligheten forteller hvor sikkert eller usikkert det er for at noe (en hendelse) skal skje. Hvis vi er helt sikre på at hendelsen skjer, sier vi at sannsynligheten for at den inntreffer er lik 1 eller 100 %. Hvis det er helt umulig at den skjer, er sannsynligheten lik 0.

Hvis en hendelse er mulig, men vi ikke garanterer for at den skjer, er sannsynligheten større enn 0 men mindre enn 1. Jo nærmere tallet er 1, desto større er sjansen for at den inntreffer. Jo nærmere tallet er 0, desto større sjanse er at den ikke inntreffer. Sannsynligheten er et desimaltall som alltid ligger mellom 0 og 1. Sannsynlighet kan også skrives som brøk eller prosent.

Eksempler:

 • Sannsynligheten for at du ser nordlys i Spania er 0.
 • Sannsynligheten for at det regner i morgen er 80%.
 • Sannsynligheten for at torsdag kommer etter onsdag er lik 1.
 • Sannsynligheten for at du får seks på neste matematikkprøve er 0,65.

Hvilke av følgende tall kan ikke være uttrykk for sannsynlighet?

 0,05   1,7   34   2   99,9%   0,31   1,0000001   140%  0  35 


Husk at sannsynlighet er tall (desimaltall, brøk eller prosent) mellom 0 og 1. Tall som ikke kan stå for sannsynligheten er 1.7,1.0000001,140% (alle er større enn 1) og 2,35 (alle er negative tall).

Hvor mye har gått i glemmeboka? Ta en test i Sannsynlighetsregning.

Begrep

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en hendelse skal skje.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en hendelse helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en hendelse helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.

Hopp over bunnteksten