Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Søren Rasmusen

Søren Rasmusen

Søren Rasmusen

FØDT: 1768
DØD: 1850

Rasmusen var overlærer ved Christiania Katedralskole fra 1797 og ble senere utnevnt til professor i "den rene matematik".  Rasmusen var aktiv ved opprettelsen av Universitetet og ved stiftelsen av Norges Bank.

Rasmusen var overlærer ved Christiania Katedralskole fra 1797, og meget aktiv i samfunnslivet (han var med på å stifte Selskabet for Norges Vel, styremedlem der 1809-14, var aktiv ved opprettelsen av Universitetet og ved stiftelsen av Norges Bank og administrerte dens avdeling i Christiania 1816-35, medlem av riksforsamlingens finanskomité 1814, på Stortinget 1815-16, ...).

Han ble utnevnt til professor i "den rene matematik" 16. januar 1813, og underviste de første årene også i eksperimentalfysikk. Han var en meget dyktig og inspirerende lærer, men hadde ingen vitenskapelig produksjon. Foruten elementære emner til “Examen Philologico-Philosophicum", foreleste han over rekker (dvs høyere aritmetiske rekker), "krumme linjer" (antakelig kjeglesnitt), høyere likninger, differensial-og integralregning. Blant hans tilhørere var B. M. Holmboe og N. H. Abel. Han støttet Abel økonomisk, bl. a. med 100 riksdaler for å reise til København og bli kjent med danske matematikere 1823.

Rasmusen tok avskjed i 1825, for å bli "Zahlkasserer", som var en av topp-stillingene i finansdepartementet.

Skrevet av

Bent Birkeland

Institusjon

Universitetet i Oslo
Hopp over bunnteksten