Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Andrew John Wiles

Andrew John Wiles

Andrew John Wiles

FØDT: 1953

Andrew Wiles er kanskje vår tids mest berømte matematiker. Han er mest kjent for å ha bevist Fermats teorem.

Fermats teorem sier at ligningen xn+yn=zn har ingen heltallsløsninger når n>2 og x,y og z alle er ulik 0.

Wiles fattet interesse for Fermats teorem allerede i ung alder. Han forteller selv at han som tiåring fant en bok om problemet på det lokale biblioteket. Det fascinerte han at selv om han bare var 10 år, så kunne han likevel forstå problemet. Fra den dagen var han opptatt av å finne et bevis for teoremet.

I 1971 begynte Wiles ved Merton College, Oxford. Tre år senere ble han uteksaminert med en B.A. Han begynte å jobbe på doktorgraden sin ved Clare College, Cambridge med John Coates som veilederen. Coates var opptatt av Iwasawa-teori og elliptiske kurver, og det var naturlig at Wiles begynte å arbeide innenfor dette feltet. Han oppnådde raskt dype resultater, og to år etter at han tok sin doktorgrad fikk han et professorat ved Princeton Universitetet i USA.

I 1986 viste Frey og Ribet at Fermats teorem følger fra Shimura-Taniyama-formodningen. Wiles sluttet med all annen forskning da han hørte hva som var blitt bevist og konsentrerte seg helt og holdent om å bevise Shimura-Taniyama-formodningen, i visshet om at beviset for Fermats siste teorem da ville følge. Han fant snart ut at det virket forstyrrende på ham å diskutere sitt arbeid med andre, og i syv år arbeidet han alene med problemet.

Sommeren 1993 mente han at han hadde funnet en løsning, og fortalte om dette under et foredrag i Oxford. Det viste seg imidlertid å være et hull i beviset. I over ett år arbeidet han med å tette hullet. Hjulpet av sin tidligere student Richard Taylor, klarte han det i september 1994. Året etter ble beviset publisert i "Annals of Mathematics" under tittelen "Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem". Wiles sier selv om sitt arbeid:

... there's no other problem that will mean the same to me. I had this very rare privilege of being able to pursue in my adult life what had been my childhood dream. I know its a rare privilege but I know if one can do this it's more rewarding than anything one can imagine.

Wiles har mottatt flere priser for sitt arbeid.

Skrevet av

Tom Lindstrøm
Tom Lindstrøm

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

  • Elliptiske kurver

    Elliptiske kurver

    En algebraisk kurve gitt av en tredjegradslikning i to variable. Punktene på en elliptisk kurve danner en gruppe. Niels Henrik Abel studerte denne gruppa ved hjelp av elliptiske integraler og elliptiske funksjoner.

Omtalt person

Hopp over bunnteksten