Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Terence

Terence

Terence "Terry" Tao

FØDT: 1975

Matematikeren Terence Chi-Shen Tao omtales ofte som Terry Tao. Den australsk-amerikanske matematikeren har samarbeidet med en rekke matematikere i sitt liv, og noen vil påstå at han er en av få i verden som kjenner til all matematikk. Med sine gode evner til å tenke nyskapende har han bidratt til løsninger av en rekke problemer innenfor mange forskjellige matematiske områder. Han har blant annet bevist Green-Tao-teoremet (2004), grense-betingelsene for De Bruijn-Newman-konstanten (2018) og Collatz’ formodning (2019). 

Foreldrene til Terry Tao emigrerte fra Hong Kong til Australia hvor han ble født i 1975. Allerede da Tao var 2 år gammel la foreldrene hans merke til hvor begavet han var. Han lærte eldre barn å stave ord og addere tall. Selv påsto han at han hadde lært dette fra Sesam stasjon. Foreldrene sendte ham på privatskole da han var 3 år, noe han ikke var helt klar for, og begynte heller på skolen med sitt eget årskull to år senere.

Allerede 9 år gammel begynte han å ta matematikkfag på universitetsnivå. Som 10-åring representerte han Australia i den internasjonale matematikkolympiaden som tidenes yngste deltaker, en konkurranse med øvre aldersgrense på 20 år. Han deltok tre år på rad og fikk henholdsvis bronse, sølv og gull i konkurransen. Noen år senere representerte også hans to yngre brødre Australia i denne konkurransen.

Tao var bare 14 år da han ble fulltidsstudent ved Flinders universitet i Australia. Her mottok han et stipend som ledet ham videre til USA for å fortsette matematikkstudiene. Da Tao var 21 år fikk han doktorgrad ved Universitetet i Los Angeles og ble i ettertid tidenes yngste professor ved universitetet, 24 år gammel.

Tao har vist at han er glad i å samarbeide med andre om forskning, og viser en bred og dyp kompetanse i sitt arbeid. Listen over hans oppdagelser og prisene han har fått tildelt er lang og i stadig utvikling. Som en nytenkende matematiker bidrar hans idéer bestandig til å komme videre i arbeidet med matematiske problemer. Listen over Taos tildelte priser er lang, men noen må likevel trekkes frem.

 I 2006 mottok Tao Fields-medaljen for sitt bidrag til harmonisk analyse, kombinatorikk, partielle differensialligninger og analytisk teori. I forbindelse med denne prisutdelingen gjorde Tao et intervju som du kan lese her. I 2008 fikk Tao holde Lars Onsager-forelesningen ved NTNU i Trondheim, en forelesning som en av de høyest anerkjente forskere innenfor et fagområde får æren av å holde. Foredraget handlet om struktur og tilfeldigheter i primtall. I 2014 mottok han Breakthrough-prisen i matematikk for sine mange gjennombrudd i de allerede nevnte områdene.

Terence Tao har løst en rekke matematiske problemer. Innledningsvis ble beviset for Green-Tao-teoremet nevnt. Beviset ble gjort i samarbeid med briten Ben Green i 2004. Tao har også klart å bevise grensebetingelsene for Bruijn-Newman-konstanten (2018) og Collatz’ formodning (2019). Ellers har Tao bidratt mye i arbeidet med Kakeya-problemet, som tar for seg minimumsarealet sveipet over når en nål roteres 180o, og hjulpet med å løse kompliserte ligninger innen generell relativitetsteori, for å nevne noe.

Så langt (2019) har Tao publisert nesten 350 forskningsartikler og 17 bøker. I tillegg til dette deler Tao mye av sine matematikkinteresser og idéer på bloggen www.terrytao.wordpress.com. Terry er, som vi har sett, en dyktig matematiker med bred og dyp kunnskap, som har fått til utrolig mye. Det ryktes at dersom man sitter fast med et matematisk problem så er en mulig vei ut å gjøre Tao interessert.

Del på Facebook

Del på Facebook

Begrep

 • Differensiallikning

  En likning hvor den ukjente er en funksjon og der den deriverte, funksjonens differensialkvotient, inngår.

  Et eksempel er y'' - y = 0 eller d2f(x)dx2 f(x)= 0

 • Kombinatorikk

  Handler om å finne antall mulige kombinasjoner i ulike sammenhenger.

  Eksempel: antall måter å kombinere Lotto-tallene på, eller hvor mange ulike antrekk vi kan ha på oss dersom vi har 2 bukser og 3 skjorter.

 • Primtall

  Positive hele tall større enn 1, som kun er delelig med 1 og seg selv.

  Ti fem første primtallene er: 2, 3, 5, 7, 11.

Hopp over bunnteksten