Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Hypathia

Hypathia

Hypathia

FØDT: 355
DØD: 415

Hypathia er den første kvinnelige matematikeren vi kjenner til. Hun holdt til i Alexandria i Egypt og var både astronom, astrolog, filosof og matematiker. Hun er kjent for å ha kommentert andre matematikeres arbeid, som Ptolemaios, Diofant og Apollonius. Ved å kommentere innholdet i disse verkene og gjøre innholdet mer forståelig, bidro hun med ivaretakelsen av viktige verk gjennom århundrer.

Hypathia ble født i Alexandria, men det er litt uenigheter om når. Noen historikere mener hun ble født i år 355 mens andre påstår at hun ble født i år 370. Faren hennes Theon var en av de mest velutdannede mennene i Alexandria på den tiden. Alexandria var da vestens senter for læring. Hypathia og faren hadde et tett bånd. Faren ville oppdra henne til å bli et perfekt menneske, noe som var viktig i hennes faglige utvikling, både innenfor matematikk, astronomi og undervisning. Hun forbigikk farens faglige kompetanse i tidlig alder, og fikk også en bredere kompetanse ved å i tillegg fordype seg i filosofi.

Hypathia jobbet som lærer ved en av skolene i Alexandria, og var en viktig bidragsyter i byens intellektuelle miljø.  Det var faren Theon som lærte henne alt grunnleggende innenfor undervisning. Mange av elevene hennes kom fra fjerne steder og reiste helt til Alexandria for å bli undervist av henne.  Enkelte av elevene endte opp i høye stillinger i Syria og Kyrene, noe som beviser at Hypathia hadde innflytelse som strakk seg mye lenger enn Alexandria.

Matematisk arbeid og bidrag

Hun er ikke kjent for å ha gjort noen matematiske fremskritt, men har derimot gjort en svært viktig jobb i ivaretakelsen av matematiske verk gjennom århundrer. Hun kommenterte blant annet Almagest av Klaudios Ptolemaios, et verk som ble ledende innenfor astronomiske studier med sine nøye beregninger og geometri som var av stor betydning for å beskrive det geosentriske universet. Kommentarene hun skrev forenklet innholdet i verkene, og skulle gjøre det enklere for elevene hennes å forstå de kompliserte konseptene.

Hypathia kommenterte også Diofants algebraiske verker, hvor symboler ble introdusert i stedet for å bruke ord på å forklare utledningene. Hun skal også ha bidratt med å bevare og belyse Apollonius sitt kompliserte arbeid om kjeglesnitt, et matematisk felt som også har hatt stor betydning innenfor astronomi, der idéene om hyperboler, paraboler og ellipser blir introdusert. Enkelte historikere tror også at Hypathia har bidratt med å kommentere og bevare Arkimedes verk Dimensjoner av sirkelen.

Dersom Hypathia skrev egne verk har disse gått tapt i årenes løp. Ellers mener enkelte historikere at hun fant opp hydrometeret, et instrument som måler tettheten i ulike væsker, men det er ikke sikkert om hun egentlig oppfant dette. Hun skal også ha vært den første personen til å bygge et astrolabium, et instrument som beregner tid på døgnet ut ifra stjerner og planeters plassering.

En av hennes filosofielever omtalte henne som «den helligste ærverdige filosofen». I Alexandria var hun vel ansett og hadde stor autoritet. Hennes etiske bevissthet og måtehold gjorde henne til et forbilde, og hun hadde like stor sosial prestisje som biskopen. I år 415 ble Hypathia brutalt drept, antakelig av hæren til biskopen fordi hun tok keiserens parti i en opprivende konflikt med biskopen.

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten