Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Regler og hjelp for KenKen®

Spillereglene for KENKEN

 1. Velg størrelse på brettet.
 2. Du skal fylle brettet med tallene mellom 1 og brettstørrelsen du valgte (f. eks. 1-4 for et 4x4-brett).
 3. Et tall skal ikke brukes mer enn én gang i samme rad eller kolonne.
 4. Bruk regnearten i det øverste venstre hjørnet til å kombinere tallene i hver av de uthevede rutene (også kalt for "bur") slik at resultatet er tallet i det øverste hjørnet.
 5. Bur med bare én firkant skal fylles med tallet fra det øverste hjørnet.
 6. Et tall kan gjentas i samme bur så lenge det ikke gjentas i én og samme rad eller kolonne.

Tilbake

 Under menypunktet "Help" - tips og råd:

 1. Velg størrelse på brettet.
 2. For å få et tilfeldig tall fra løsningen, trykk på REVEAL.
 3. For å fylle inn en rute med et tall, la fingeren peke på den valgte ruten, klikk på ruten og velg det ønskede tallet fra tallringen.
 4. For å erstatte et tall med et annet, se punkt 3.
 5. For å skrive ut brettet, klikk på "print this puzzle" som står rett under spillebrettet.
 6. Når tallringen over en rute vises, klikk C for å slette det valgte tallet eller X for å lukke tallringen.
 7. Tastaturkontroller:

  • Bruk C for å slette innholdet i ruten.
  • Bruk U for å angre.
  • Trykk på den ønskete talltasten (1 til brettstørrelsen) for å sette tallet inn i den valgte ruten.
  • Hold SHIFT og den ønskede talltasten (1 til brettstørrelsen) for å velge kandidattall for den valgte ruten.
  • Bruk piltastene for å navigere.

     "Kandidattall":

 1. For å notere hvilke tall du mener er mulige kandidater for en rute, plasser fingeren over ruten, trykk på den og tallringen vil vises. Merk at mulige kandidater vises under spillebrettet. Trykk på et eller flere av disse og kandidattallene vil vises midt i ruten. For å slette et kandidattall, gjenta dette.
KenKen® er et registrert varemerke for Nexttoy. KenKen Puzzle har alle rettigheter.

Spillet er programert av Vedran Skrnjug.

Tilbake

Hopp over bunnteksten