Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Fase 2: Borefase

Boregruppe

I denne fasen skal dere finne ut hvor mye olje det er i brønnene. For hver brønn finnes et sett av seismiske data, areal av feltet og en metningsgrad. Dere skal tolke de seismiske dataene for å finne ut hvor tykt oljelaget er og derigjennom hvor mye olje det er i brønnen. Til hjelp har dere en figur som viser de ulike lagene og hvor fort lyden går gjennom dem. Dere vet også hvor dypt nede olje ligger i akkurat denne brønnen. (Tabeller og figurer finnes som vedlegg).

Når alle gruppene er ferdige med fase 2 har dere til sammen følgende data: Dere vet hvilke brønner som inneholder olje og hvor mye det koster/hvor lang tid det tar å bore dem opp. Dere vet hvor mange penger dere har til enhver tid (1,5 milliarder kroner pluss renter) og dere vet hvor mye olje hver av brønnene dere skal produsere fra inneholder. Dere har også kjennskap til oljeprisen og dens svingninger. Dermed er vi klare for fase 3.

 

Finansgruppe

Dere fortsetter arbeidet fra fase 1. Nå er det om å gjøre å finne ut hvordan vi kan tjene mest mulig penger på den olja vi skal pumpe opp. Siden oljeprisen hele tiden varierer lønner det seg også å la oljeproduksjonen variere.

Finn ut hvordan oljeprisen på verdensmarkedet varierer. En av brønnene inneholder 5 000 000 tonn olje. Det maksimale som kan produseres i året er 730 000 tonn og det minste er 100 000. Bruk oljeprisen fra de siste 10 år og finn ut hvor mye det hadde vært lurt å produsere hvert år for å tjene mest mulig penger.

Når alle gruppene er ferdige med fase 2 har dere til sammen følgende data: Dere vet hvilke brønner som inneholder olje og hvor mye det koster/hvor lang tid det tar å bore dem opp. Dere vet hvor mange penger dere har til enhver tid (1,5 milliarder kroner pluss renter) og dere vet hvor mye olje hver av brønnene dere skal produsere fra inneholder. Dere har også kjennskap til oljeprisen og dens svingninger. Dermed er vi klare for fase 3.