Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Radianer

Videoen forklarer sammenhengen mellom vinkelmålene grader og radianer.

MatRIC: Vinkler og vinkelmål


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

 

Begreper

Grader

Grader er et mål for størrelsen til en vinkel. Vi bruker symbolet °.

En vinkel på 1° tilsvarer 1/360 av en hel sirkel. En rett vinkel er 90°.

Grader
,  

Radianer

Radianer

Det absolutte vinkelmålet til vinkelen u er tallet br der b er buelengden og r er radien. Legg merke til at siden både b og r er lengder, vil lengdebenevningene forkortes mot hverandre i brøken br, slik at det absolutte vinkelmålet blir et ubenevnt tall. Likevel sier vi ofte at u er målt i radianer.

I en sirkel med radius r er omkretsen lik 2πr. Det er derfor naturlig å si at en runde i sirkelen tilsvarer 2π radier eller 2π radianer.

Radianer
,   

Pi (π)

π er forholdet mellom sirkelens omkrets og diameter. Dette forholdet er alltid konstant og tilnærmet lik 3,14.

Pi

Oppgaver

1. Gjør om 2π radianer til grader.

FASIT

 3602. Gjør om 180 til radianer.

FASIT

 π3. Gjør om π2 radianer til grader.

FASIT

 904. Gjør om 60 til radianer.

FASIT

 π35. Gjør om π4 til grader.

FASIT

 456. Gjør om π6 radianer til grader.

FASIT

 307. Gjør om 270 til radianer.

FASIT

 3π28. Gjør om 5π4 radianer til grader.

FASIT

 2259. Gjør om 720 til radianer?

FASIT

 4π10. Gjør om 390 til radianer.

FASIT

 13π611. Gjør om 15 til radianer?

FASIT

 π1212. Gjør om 10 radianer til grader? (Her kan du bruke kalkulator.)

FASIT

 573

Del på Facebook

Del på Facebook

Hopp over bunnteksten