Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tidsenheter

Det finnes mange tidsenheter, men vi skal forholde oss til de mest brukte; sekunder, minutter, timer, døgn, måneder og år. Vi sier ofte, “...om tre dager”, eller “...hver eneste natt”, men hvorfor bruker vi ikke dag og natt i matematikk? Et døgn er en dag og en natt, men det kan være vanskelig å vite hvor lang en dag er, og hvor lang en natt er. For noen er en dag fra 07:00 til 22:00, og for noen andre er en dag 12:00 til 24:00. Vi er ikke enige om hvor lang en dag og en natt er. Det er på grunn av dette vi ikke kan bruke dager og netter som tidsenheter, og det er nettopp hvorfor et døgn er så greit å bruke. Et døgn er alltid 24 timer, og da er det ingen forvirring.

Når man beskriver en forandring over tid, bruker man disse enhetene. Et eksempel på dette er en bevegelse fra et punkt til et annet. Vi sier at en person sykler i 15 meter i sekundet (m/s), at en bil kjører i 80 kilometer i timen (km/h), og at en rakett akselererer med 30 kilometer i timen hver time (km/h2).

Men det er ikke bare når vi snakker om bevegelse at tid blir brukt. Vi sier for eksempel også at en videosnutt kan være filmet med 30 bilder i sekundet, at en kan tjene 25000 kr i måneden, eller at man får 3%rente på pengene i sparekontoen hvert år. På grunn av at vi bruker tidsenheter i så mange forskjellige situasjoner er det så viktig å vite hvordan disse enhetene henger sammen.

 

Hvor mange sekunder er det?

I ett år er det 12 måneder. I en måned er det mellom 28 og 31 døgn. I et døgn er det 24 timer. I en time er det 60 minutter. I ett minutt er det 60 sekunder. Hva er sammenhengen mellom disse?

Siden det er 60 minutter i en time og det er 60 sekunder i ett minutt, må det være

6060=3600

sekunder i en time. Hvis vi vil finne ut hvor mange sekunder det er i et døgn, må vi multiplisere 24 med 3600 fordi det er 24 timer i et døgn, og det er 3600 sekunder i en time. Vi får at det er

243600=86400

sekunder i et døgn. Vi kan fortsette å multiplisere slik for å finne ut av hvor mange sekunder det er i de forskjellige andre enhetene.

 

Hvor mye utgjør ett minutt?

Hvor mye utgjør ett minutt av en time? La oss først tenke på hva det er vi spør om. Det er 60 minutter i en time, og det betyr da at ett minutt er 160 av en time.

Vi kan på lignende måte finne ut av hvor mye ett minutt utgjør av et døgn. Vi vet at det er 24 timer i et døgn og at ett minutt er det samme som 160 av en time. Da dividerer vi 16024 slik;

16024=11440

Nå vet vi at et døgn er det samme som 1440 minutter, og ett minutt er det samme som en del av 1440 av et døgn.

Begrep

  • Brøk

    Brøk

    Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

    Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.