Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Koordinatsystem

Hva er et koordinatsystem? Hvordan bruker vi et koordinatsystem?

MatRIC: Koordinatsystem


Rettighetshaver: MatRIC ved Universitetet i Agder / MatRIC

Begrep

 • Koordinatsystem

  Koordinatsystem

  Et koordinatsystem i planet består av to akser, x-aksen og y-aksen. Aksene står vinkelrett på hverandre. x-aksen er horisontal og y-aksen er vertikal. Punktet der aksene krysser kalles for origo. Koordinatsystemet gir oss muligheten til å presentere punkter i planet i form av to tallverdier (x,y). Origo har koordinatene (0,0).

 • Kartesisk koordinatsystem

  Kartesisk koordinatsystem

  Et koordinatsystem der aksene står vinkelrett på hverandre.

   

 • Koordinat

  Koordinatene til et punkt måles langs aksene i et koordinatsystem og forteller nøyaktig hvor vi finner punktet.

  Eksempel: I punktet (1,3) er 1 førstekoordinat og 3 er andrekoordinat.

  Se Koordinatsystem

 • Førstekoordinat

  Førstekoordinat er et punkts verdi langs første-aksen, eller x-aksen i koordinatsystemet. Når et punkt beskrives med et tallpar (7,3), er førstekoordinaten det første tallet i tallparet, 7 i dette eksempelet.

 • Andre koordinat

  Andre koordinat er et punkts verdi langs andreaksen i koordinatsystemet.
  Når et punkt beskrives med et tallpar (5,3), er andrekoordinaten det andre tallet i tallparet, 3 i dette eksempelet.

Hopp over bunnteksten