Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tall på standardform

DEFINISJON

Tall på standardform er et tall skrevet på formen

a10n

der a er et tall mellom 1 og 10 og n er et heltall.

 

Veldig store tall

Vi vil multiplisere 452 000 000 000=4,521011 med 793 000 000=7,93108 . For å gjøre dette enklere skriver vi begge tallene om til standardform:

 452 000 000 000=4,521011  og

 793 000 000=7,93108 

(Legg merke til at eksponenten er lik antall ganger vi har flyttet komma framover)

Multiplikasjonen blir da

4,3210117,93108=4,327,931011108=34,25761011+8

=3,42576101019=3,425761020 

 

Veldig små tall

På samme måte som det kan være upraktisk å skrive veldig store tall, kan det være upraktisk å skrive veldig små tall. Vi kan igjen bruke standardform, men nå vil eksponenten til 10 være negativ. Husk at 10-2=1102=1100=0,01.

Vi vil dividere 0,000 000 000 024 60,000 000 043. Vi skriver først tallene om til standardform

0,000 000 000 024 6=2,4610-11 og
0,000 000 043=4,310-8   

(Legg merke til at eksponenten er lik antall ganger vi har flyttet komma bakover)

Divisjonen blir da:

2,4610-114,310-8=2,464,310-1110-8=0,57210-11--8=0,57210-11+8  

=0,57210-3=5,7210-110-3=5,7210-4

 

Hopp over bunnteksten