www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Tall, mengder og tallsystemer

Tall brukes overalt. Vi ser tall på busstabeller, i aviser, på kalenderen, på klokka og så videre. Visste du at i det gamle Egypt brukte de ikke desimaltall, bare enkelte brøker? Det var først på 1500-tallet at desimaltall og negative tall ble innført i Europa. Det skapte mange store filosofiske og teologiske diskusjoner. I lynkurset vil vi se på mengder og da spesielt de viktige tallmengdene.

Hva har gått i glemmeboken?  Ta en rask test her!

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Desimaltall

  Hele tall og alle mulige tall mellom disse.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette - foran tallet.

 • Null

  Null er tegnet for tom plass i posisjonssystemet. Null er noe som må finnes for å angi at ingenting finnes. Slik kan nullens magi beskrives.