www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Prosent

Salg lapper fra 20% til 60%Prosent brukes ofte i dagligtalen. Vi møter det når vi snakker om rabatt og avslag, økning, endring, andeler, i forbindelse med feriepenger, skatt, sannsynlighet og mye, mye mer.

Unngå 50 prosent skatt. Nå haster det å levere skattekortet for 2013.Til tross for dette, eller kanskje nettopp fordi en møter prosent i så mange sammenhenger, blir det ofte litt kluss. I lynkurset går vi gjennom det mest grunnleggende, og håper at vi klarer å oppklare noen av "prosentfellene".

 

Hvor mye har gått i glemmeboka? Ta en test i

eller

 

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Desimaltall

  Hele tall og alle mulige tall mellom disse.

 • Kvadrat

  Kvadrat

  En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°.

 • Prosent

  Prosent betyr del av hundre og skrives %.

  Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en ting skal hende.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en ting helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en ting helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.