www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

5. trinn
6. trinn
7. trinn

Julekalender 2004, 5.-7. trinn

Lærerens instruksjoner

Årets kalender består av 24 oppgaver.

Av deg som lærer kreves noen forberedelser,- enkle og lite tidkrevende.

Du trenger:

  • En bruskasse med 24 tomme brusflasker
  • Juleuglen (vedlagt pdf-fil)
  • 47 blanke ark
  • 24 oppgaveark (vedlagt pdf-fil)

Forberedelser:

 

Sett på nord-, sør-, øst- og vest-merker på bruskassen slik det er gjort på bildet under: Fordel de 24 oppgavearkene i en brusflaske (kun et ark i hver flaske) etter følgende mønster:
Bruskasse med markering for nord, sør, øst og vest. Fordelingen av oppgavene. I første rekke skal oppgave 1, 21, 12 og 4 ligge, i andre rekke 23, 7, 20 og 15. Tredje rekke 11, 13, 2 og 10, fjerde rekke 19, 3, 22 og 8, femte rekke 6, 17, 15 og 24 og siste rekke har 14, 9, 5 og 18.

  

Av dette ser vi at oppgaveark 1 skal øverst i nord-vestlige hjørne, oppgaveark 21 skal ett hakk lenger øst osv. Det er veldig viktig for resultatet at oppgavene plasseres riktig!

Hvert oppgaveark inneholder en "dagens mattenøtt" og en veibeskrivelse til neste dags oppgave. I tillegg vil noen av oppgavearkene inneholde hint som forteller hvordan en skal sette sammen tallene en får som svar på mattenøttene.

En eller annen plass i klasserommet henges Juleuglen opp på veggen (over tavla?). Ugla markerer starten på en lang tallremse. Hver dag skal dere skrive tallsvaret på "dagens mattenøtt" på blanke A4-ark og henge opp etter hverandre etter Juleuglen. Det er viktig at hvert A4-ark kun får ett siffer hver. Det vil si at når svaret på 1. desembers oppgave er 11, så skal det henges opp to ark etter hverandre (på rett linje etter Juleuglen) med ett 1-tall på begge arkene. 2. desember er svaret 23. Da følger to A4-ark med tallene 2 og 3. Foreløpig ser dette slik ut:

 

Tallrekke som begynner med 1, 1, 2, 3...

Og slik fortsetter det til remsen består av 47 tall.

Årets julenøtt består i å finne ut hvordan denne remsen av tall skal leses som en tallrekke og dermed finne ut hvordan denne tallrekken er bygd opp.
Det siste oppgavearket, nr. 24, består av oppgaver som dreier seg om tallrekken dere nå har kommet fram til. Besvar oppgavene så godt dere kan (dere trenger ikke svare på alle) og send inn løsningen til oss innen 15. januar

Elevens oppgaveark

Oppgavene finnes i sin helhet i vedlegget "Julekalender 2004, 5.-7. trinn" på høyre side.

Skrevet av

Annette Hessen Bjerke
Annette Hessen Bjerke
Hege Kaarstein
Hege Kaarstein

Institusjon

Universitetet i Oslo