www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 86591

Gjør om til m3:

- 2 dm3
- 5 dl
- 460 cm3
- 168 l

2

ID: 86599

Gjør om til ml:

- 3,4 cm3
- 567 cl
- 1,1 dm3
- 0,003 dl

3

ID: 86536

Hvilken målenhet vil du bruke hvis du skal snakke om arealet av:

- en hage?
- ei osteskive?
- et teppe?

4

ID: 86542

Kan du finne eksempler på noe som kan ha areal

- 40 m2?
- 20 km2?
- 10 cm2?

5

ID: 86544

Fyll inn målenhetene som passer best:

- Gata som Gine bor i er 0,9 ... lang.
- Et eple veier 2,56 ... .
- En bil veier 1.100.000 ... .

6

ID: 86669

Regn ut og oppgi svaret i dl:

12,9 l+34,2 cl+1,9 ml=

7

ID: 86653

Regn ut og oppgi svaret i meter:

0,87 km+67,23 m+14,3 cm=

8

ID: 86605

Gjør om til m:

- 149 mil
- 23 mm
- 0,079 km
- 15,9 cm

9

ID: 86665

Regn ut og oppgi svaret i g:

3,45 kg+6,2 hg+4300 mg=

10

ID: 86550

Fyll inn de målenhetene som passer:

- Et melkeglass rommer 200 ... .
- En hund veier 0,009 ... .
- Et kjøkkenbord har areal 100 ... .

Fasit

1

ID: 86591
Fasit:

0,002 m3
0,0005 m3
0,00046 m3
0,168 m3

2

ID: 86599
Fasit:

3,4 ml
5670 ml
1100 ml
0,3 ml
 

3

ID: 86536
Fasit:

m2
cm2
m2

4

ID: 86542
Fasit:

40 m2: f.eks. ei stue
20 km2: f.eks. en by
10 cm2: f.eks. et frimerke

5

ID: 86544
Fasit:

km
hg
g

6

ID: 86669
Fasit:

132,439 dl

7

ID: 86653
Fasit:

937,373 m

8

ID: 86605
Fasit:

1.490.000 m
0,023 m
79 m
0,159 m

9

ID: 86665
Fasit:

4074,3 g

10

ID: 86550
Fasit:

ml
tonn
dm2