www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 53715

a) En bil koster 240000 kr. Så reduseres prisen med 5 %. Hva er den nye prisen?

b) Hanne får 347,50 kr i telefonregning en måned. Den neste måneden er telefonregninga 23 % høyere. Hva er regninga på nå?

2

ID: 81822

Hvor mye er 30% av 1000 kr?

3

ID: 81880

Hos en bobilselger får man 15 % rabatt på bobiler. Det gjør at en type bobiler selges 36 000 kr billigere enn andre steder. Hvor mye koster denne typen bobiler?

4

ID: 51905

I 1992 satte Kristin et beløp inn på bankkonto. Kontoen hadde 2,5 % årlig rente. 15 år senere, i 2007, tok hun ut 32427,50 kr. Hun hadde da ikke rørt pengene i løpet av de 15 årene, og renten hadde vært uforandret.

Hvor mye penger satte hun inn på konto i 1992?

5

ID: 81932

Verdien på en aksje øker med 8 % hvert år. Hvor lang tid tar det før verdien er fordoblet?

6

ID: 81926

En tv koster 4 880 kr. Siden Felix ikke har råd til den nå, leier han den i et år. Han betaler 250 kr i engangsavgift og deretter 229 kr i måneden. Etter et år kan han velg om han ønsker å kjøpe den for halve prisen, levere den tilbake eller fortsette å leie den et år til.

a) Hvilken kostnader innebærer de tre ulike alternativene?

b) Hvor mange prosent dyrere er det å leie i et halvt år og så kjøpe i forhold til å leie i to år?

c) Hvor lang tid tar det deg å kjøpe denne tv'en hvis du i stedet sparer 229 kr i måneden?

7

ID: 81953

200 ml saltløsning med et saltinnhold på 10 % skal vannes ut slik at saltinnholdet går ned med 6 %. Hvor mye vann skal man tilsette?

8

ID: 81866

Billettprisen for Madonna konserten i Oslo i 2009 koster 800 kr for ståplass og 1 100 kr for "Golden Circle". På "den sorte børsen" koster billeten 2 800 kr for ståplass og 4 500 kr.

a) Hvor mange prosent dyrere er billetten for "Golden Circle" enn for ståplasser blant billettene med ordinær pris?

2) Hvor mange prosent dyrere ble billettene på den sorte børsten?

9

ID: 81804

Gjør om til prosent.

a) 0,0315

b) 0,33

c) 0,8

10

ID: 81864

En konsertbillett kostet 1295 kroner, men billettene ble utsolgt og på "den sorte børsen" kostet den samme billetten 4 000 kr. Hvor mange prosent dyrere var billetten?

Fasit

1

ID: 53715
Fasit:

a) 228000 kr

b) 427,43 kr

2

ID: 81822
Fasit:

300 kr

3

ID: 81880
Fasit:

204 000 kr (Prisen andre steder er 240 000 kr)

4

ID: 51905
Fasit:

22390 kr

5

ID: 81932
Fasit:

9 år

6

ID: 81926
Fasit:

a)

Alternativ 1 - kjøpe til halv pris etter et år - 2 998 kr + 2 440 kr

Alternativ 2 - levere tilbake - 2 998 kr

Alternativ 3 - fortsette å leie enda et år - 2 998 kr + 2748 kr per år

b) 5,7 %

c) 22 måneder

7

ID: 81953
Fasit:

300 ml

8

ID: 81866
Fasit:

a) 38 %

b) For ståplasser: 250% , "Golden Circle": 309 %

9

ID: 81804
Fasit:

a) 3,15%

b) 33%

c) 80%

10

ID: 81864
Fasit:

209 %