www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 52390

Skriv inn riktig brøk.

a) 6??=3

b) 15??=12

2

ID: 93728

Hvor mye er

- 53 av 24?
- 14 av 13?
- 13 av 13?

3

ID: 93507

Familien Andersen skal kjøre langt for å besøke slektninger. Barna spør stadig hvor langt de har kjørt. Første gang de spør, sier moren deres at de har kjørt 14 av strekningen. Neste gang de spør har de kjørt 13. Hvor stor del av strekningen kjørte de mellom de to gangene de spurte?

4

ID: 93827

Sorter brøkene etter størrelse. Begynn med den minste.

45     910     1720     1315     1114

5

ID: 93476

Hva er den minste fellesnevneren du kan bruke i hvert av disse regnestykkene? Du skal ikke løse oppgavene, bare finne fellesnevnerne.

23+1456               415+2314               16+7834

6

ID: 93946

Skriv disse brøkene som desimaltall. Det kan være lurt å utvide brøkene til tideler, hundredeler eller tusendeler først.

34     25     425     3250

7

ID: 93517

Fyll inn brøkene som mangler.

43...=45               ...17=12               15+...=34

8

ID: 93795

Fyll inn tallene og brøkene som mangler.

43...=8          ...45=16          5...=12

9

ID: 36491

1 liter fløte koster 22,80 kr. Hvor mye koster

a) 14 liter
b) 114 liter
c) 212 liter
d) 12 liter

10

ID: 93720

Hvor mye er

- 43 av 12?
- 54 av 8?
- 13 av 8?

Fasit

1

ID: 52390
Fasit:

a) 12

b) 45

2

ID: 93728
Fasit:

40134=31419

3

ID: 93507
Fasit:

112

4

ID: 93827
Fasit:

1114     45     1720     1315     910

5

ID: 93476
Fasit:

12, 60, 24

6

ID: 93946
Fasit:

0,75     0,4     0,16     0,012

7

ID: 93517
Fasit:

815          914          1120

8

ID: 93795
Fasit:

6          20          110

9

ID: 36491
Fasit:

a) 5,70 kr
b) 28,50 kr
c) 57,00 kr
d) 11,40 kr

10

ID: 93720
Fasit:

161083=223