www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 50324

Hva er omkretsen til et kvadrat som har arealet 169 m2?

2

ID: 52692

Fyll inn slik at påstandene er riktige.

  1. Et trekant med grunnlinjen 10 cm og høyden 5 cm, har et areal lik _ cm2
  2. I et kvadrat med arealet 81 dm2 er sidene _ dm lange.

3

ID: 52694

Finn arealet til et rektangel med

  1. lengde 3 m og bredde 2 m
  2. lengde 4 cm og bredde 7 cm
  3. lengde 2 dm og bredde 9 dm

4

ID: 52982

Finn arealet til det skraverte området.

Det skraverte området er et rektangel med lengden lik 12 cm og breden 16 cm. Men det er et uskravert området i midten. Det er et rektangel som er 5 cm bredt og 6 cm langt.

5

ID: 124212
På figuren er et trapes. Høyden er 1, og de to parallelle sidene har lengder 2,7 og 1,3.

6

ID: 124211

Hva er arealet av trapeset på figuren?

På figuren er et trapes. De to parallelle sidene har lengder 2,5 og 5,5 , og høyden er 2.

7

ID: 116524

En sirkel har omkrets 24 cm. Hva er arealet?

8

ID: 123969

Hva er arealet av et rektangel med sider 0.5 km og 2 km?

9

ID: 115266

Dag skal gjerde inn sauene sine, og har regna ut at de trenger et område på minst 600 m2 . Hvor langt gjerde trenger han dersom området er rektangulært, og den ene sida skal være 20 m ?

10

ID: 52698

Kan du finne et kvadrat med mindre areal enn 1 mm2? Hvis ja, gi et eksempel.

Fasit

1

ID: 50324
Fasit:

52 m

2

ID: 52692
Fasit:
  1. 25 cm2
  2. 9 dm

3

ID: 52694
Fasit:
  1. 6 m2
  2. 28 cm2
  3. 18 dm2

4

ID: 52982
Fasit:

162 cm2

5

ID: 124212
Fasit:

2

6

ID: 124211
Fasit:

8

7

ID: 116524
Fasit:

45,9 cm2

8

ID: 123969
Fasit:

1 km2.

9

ID: 115266
Fasit:

100 m

10

ID: 52698
Fasit:

Ja, et kvadrat med sidene som er 0,1 mm lange. Arealet er da 0,01 mm2