www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 49318

En mynt kastes tre ganger. Skriv opp utfallsrommet. Finn sannsynligheten for

a) å få to mynt
b) å få minst to mynt
c) å få tre mynt eller tre kron

2

ID: 34697
Vi kaster to terninger og finner produktet a · b av antall øyne.

a) Hvor stor er sannsynligheten for å få produktet 6?
b) Hvor stor er sannsynligheten for å få et produkt mindre enn eller lik 10?

3

ID: 53703

En bedrift har 39 ansatte, og 21 av disse er menn. De trenger nå en komité på 3 personer til å planlegge julebordet.

a) På hvor mange måter kan komitéen velges?

b) Hvor mange av disse består av bare kvinner?

c) Hvor mange består av bare menn?

d) Hvor mange består av to kvinner og én mann?

e) Hvor mange består av to menn og én kvinne?

La oss anta at komitéen trekkes ut ved loddtrekning slik at alle sammensetninger er like sannsynlige.

f) Hva er sannsynligheten for at komitéen består av to menn og én kvinne?

4

ID: 34474
Vi trekker et kort fra en vanlig kortstokk med 52 kort. Regn ut sannsynligheten for følgende begivenheter:

a) Kortet er en kløver 2
b) Kortet er en ruter
c) Kortet er et ess
d) Kortet er ikke et billedkort

5

ID: 34517
Du kaster én terning. Hva er sannsynligheten for at
a du får minst 2 øyne
b du får høyst 4 øyne
c antall øyne er et oddetall
d antall øyne er et partall

6

ID: 35092

Vi har laget 20 kort med tallene fra 1 til 20. Vi velger et tilfeldig kort.


a) Finn sannsynligheten for at tallet kan deles med 4
b) Finn sannsynligheten for at tallet er et partall
c) Finn sannsynligheten for at tallet ikke er delelig med 6.

7

ID: 49339

En rød og en blå terning kastes samtidig.

a) Finn sannynligheten for å få minst et oddetall.
b) Finn sannsynligheten for å få et partall på den røde terningen.
c) Finn sannsynligheten for å få summen 8.

8

ID: 49319

En terning kastes tre ganger. Finn sannsynligheten for at to av kastene gir et oddetalls antall øyne.

9

ID: 49313

Til eksamen fikk 3 av 5 elever beste karakter.
Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev ikke fikk beste karakter?

10

ID: 34619
Vi kaster en vanlig terning

a) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir under tre?
b) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir minst fire?
c) Hva er sannsynligheten for at antall øyne blir et oddetall?

Fasit

1

ID: 49318
Fasit:

U = {MMM, MMK, MKM, KMM, MKK, KMK, KKM, KKK}

a) 38
b) 12
c) 14

2

ID: 34697
Fasit:
a) 19
b) 1936

3

ID: 53703
Fasit:

a) (393) = 9139

b) (183) = 816

c) (213) = 1330

d) (182)(211) = 3213

e) (212)(181) = 3780

f) 3780/9139  0,414

4

ID: 34474
Fasit:
a) 152
b) 1352
c) 452=113
d) 4052=1013

5

ID: 34517
Fasit:
a 5/6
b 2/3
c 1/2
d 1/2

6

ID: 35092
Fasit:
a) 1/4
b) 1/2
c) 17/20

7

ID: 49339
Fasit:

a) 34
b) 12
c) 536

8

ID: 49319
Fasit:

38

9

ID: 49313
Fasit:

25

10

ID: 34619
Fasit:
a) 13
b) 12
c) 12