www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35367
Skriv på standardform:


14300

2

ID: 81785

Ifølge Big Bang teorien ble universet skapt for 15,6 milliarder år siden. Dette tilsier at universets radius ikke kan være større enn avstanden en lyspartikkel fra Big Bang har tilbakelagt siden universets begynnelse. Anta at universet er kuleformet og beregn universets radius ved å bruke 300 000 km/s som lysets hastighet. Oppgi svaret på standardform.

3

ID: 28030
Skriv tallet på vanlig måte:

0.05104

4

ID: 81705

Regn ut uten lommeregner og skriv svaret på standardform.

1,610751012

5

ID: 28039
Regn ut, og skriv tallet på standardform:

(4.2103)(1.4102)2.7105

6

ID: 81775

Beregn arealet av et rektangulært området med sidene 6,7 km og 1 550 m.  Oppgi svaret i kvadratmeter og på standardform.

7

ID: 35361
Skriv tallene 230 000 og 0.000 0000 167 på standardform

8

ID: 81654

Skriv tallene på standardform:

1) 0,000 004 92

2) 57 000 000

9

ID: 81693

Tall på standardform er et helt tall multiplisert med en eller annen tierpotens. Er denne definisjonen riktig?

10

ID: 81695

Regn ut for hånd. Skriv svaret på standardform.

3,401093,00105

Fasit

1

ID: 35367
Fasit:
1.43104

2

ID: 81785
Fasit:

1,51023 km

3

ID: 28030
Fasit:
0.000 005

4

ID: 81705
Fasit:

8105

5

ID: 28039
Fasit:
2.181010

6

ID: 81775
Fasit:

1,04107

7

ID: 35361
Fasit:
2.3105 og 1.67108

8

ID: 81654
Fasit:

1) 4,92106

2) 5,7107

9

ID: 81693
Fasit:

Nei, tall på standardform er a10k der a er et tall mellom 1 og 10 og k er et helt tall.

10

ID: 81695
Fasit:

1,02105