www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126516

Bestem hvilken funksjon som er proposjonal, omvendt proporsjonal og hvilken som er en kvadratisk funksjon.

a: y=6x

b: y=x2+2x+1

c: y=x23

2

ID: 127026

x og y er proporsjonale med proporsjonalitetsfaktor lik -1. Skisser grafen til y.

3

ID: 127057

Forklar at x og y er proporsjonale størrelser når y=12x. Hva er proporsjonalitetsfaktoren?

4

ID: 127058

Forklar at x og y er proporsjonale størrelser når y = 3x. Hva er proporsjonalitetsfaktoren?

5

ID: 127047

Se på grafen:

Graf

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklar hvorfor funksjonen er proporsjonal. Hva er proporsjonalsfaktoren?

6

ID: 127030

x og y er proporsjonale med proporsjonalitetsfaktor lik -0,4. Skisser grafen til y.

7

ID: 127054

Forklar at x og y er proporsjonale størrelser når y = -x. Hva er proporsjonalitetsfaktoren?

8

ID: 126520

Bestem hvilken funksjon som er proposjonal, omvendt proporsjonal og hvilken som er en kvadratisk funksjon.

a: y=x 

b: y=x2+4x4 

c: y=17x 

9

ID: 126518

Bestem hvilken funksjon som er proposjonal, omvendt proporsjonal og hvilken som er en kvadratisk funksjon.

a:  y=4x27 

b: y=2x5 

c: y=13x 

10

ID: 127048

Se på grafen:

Graf

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklar hvorfor funksjonen er proporsjonal. Hva er proporsjonalsfaktoren?

Fasit

1

ID: 126516
Fasit:

Proporsjonal: c

Omvendt proporsjonal: a

Kvadratisk: b

2

ID: 127026
Fasit:
Graf

3

ID: 127057
Fasit:

Proporsjonalitetsfaktoren er 12.

4

ID: 127058
Fasit:

Proporsjonalitetsfaktoren er 3.

5

ID: 127047
Fasit:

Proporsjonalsfaktoren er 25.

6

ID: 127030
Fasit:
Graf

7

ID: 127054
Fasit:

Proporsjonalitetsfaktoren er -1.

8

ID: 126520
Fasit:

Proporsjonal: a

Omvendt proporsjonal: c

Kvadratisk: b

9

ID: 126518
Fasit:

Proporsjonal: b

Omvendt proporsjonal: c

Kvadratisk: a

10

ID: 127048
Fasit:

Proporsjonalsfaktoren er 1.