www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 126215

La g(x)=43x3.

Løs likningen, g(x)=13, grafisk.

2

ID: 125904

Tegn grafen y=x3 i et koordinatsystem.

3

ID: 125931

Skriv opp en verditabell for grafen, der x-verdiene er 0, 1, 2, 3 og 4.

Graf

4

ID: 126835

Skisser området som tilfredstiller begge ulikhetene:

 y>34x2y9x2 

5

ID: 126424

Figuren viser en grafisk løsning til 2x+3=3x+5.

Grafer

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken side av likningen tilsvarer blå, og hvilken tilsvarer rød?

Hva er løsningen av likningen?

6

ID: 127145

Løs likningen grafisk:

 2x+12=6x+14

7

ID: 126638

Hvor mange løsninger har likningssettet? Forklar hvorfor.

 y=3x111y=3x+π+1

8

ID: 126736

Løs ulikheten grafisk:

 y<2x 

9

ID: 126971

Løs ulikheten grafisk:

 13x+44

10

ID: 126892

Gitt den omvendt proporsjonale funksjonen 2x.

En av linjene under tangerer funksjonen, finn hvilken:

 a)y=x+1b)y=2x4c)y=x1 

(Hint: Tegn funksjonen og linjene)

Fasit

1

ID: 126215
Fasit:
Grafer

 

 

 

 

 

 

 

 

 x=2 

2

ID: 125904
Fasit:
Graf

3

ID: 125931
Fasit:

x |   y

0 |  1500

1 |  -1500

2 |  -4500

3 |  -7500

4 |  -10500

4

ID: 126835
Fasit:
Grafer

5

ID: 126424
Fasit:

Venstreside: blå

Høyreside: rød

Løsning: x=2 

6

ID: 127145
Fasit:

 x=8 

7

ID: 126638
Fasit:

Likningssettet har ingen løsninger. Vi ser dette fordi stigningstallet til de to linjene er like, men skjæringspunktet er forskjellig.

8

ID: 126736
Fasit:
Graf

9

ID: 126971
Fasit:
Grafer

 

 

 

 

 

 

 

 

 x0 

10

ID: 126892
Fasit:

b)