www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 121170

Siri kjøper en ny vaskemaskin på avbetaling og betaler 450 kr over 12 måneder med et avbetalingstillegg på 20%. Hva er kontantprisen til vaskemaskinen?

2

ID: 126481

Dag har 19000 kr i banken og han tar ut 900 kr hvert år. Dersom den årlige renta er på 2,5%, vil Dag bruke opp alle pengene han har i banken?

3

ID: 126484

Sigrid jobbet i 144 timer en måned og betalte 30% i skatt, altså 7128 kr. Hvor mye tjente Sigrid i timen den måneden?

4

ID: 126483

Aune betaler 35% i skatt hver måned. I juni betalte hun 9275 kr i skatt. Hvor mye tjente hun i juni måned?

5

ID: 126467

Anne tjener 19000 kr hver måned og hun betaler 30% i skatt og tar 7% av det som er igjen og sparer det. Hvor mye har hun igjen som hun kan bruke fritt?

6

ID: 126489

Gaute tjener 29500 kr i måneden og betaler 37% i skatt. Han har noen månedlige utgifter; 600 kr i strøm, 11000 kr i husleie, 1200 kr i mat, 1500 kr i diverse aktiviteter, 250 kr i mobil bruk og 390 kr i brebånd. Dersom han sparer resten hver måned i tre år, hvor mye har han spart da?

7

ID: 126456

Terje setter 159000 kr i banken og etter syv år har han ca 223729 kr. Hva var renta på de siste syv årene?

8

ID: 121172

Grethe kjøper et bord for 3900 kr og betaler 1500 kr i kontant og resten med avbetaling. 25% av restbeløpet er avbetalingstillegget. Hvor mye må hun betale i måneden dersom hun skal betale alt på 8 måneder?

9

ID: 126601

Miriam setter 125000 kr i en sparekonto. Det første året var renta på 3%, det andre året var renta på 4,5% og de to neste årene var renta på 3,5%. Hvor mye ble lagt til på kontoen etter det første året, og hvor mye ble lagt til det andre året?

10

ID: 121165

Beate skal kjøpe en nytt kjøleskap og har 2000 kr å disponere. Hun finner et kjøleskap for 5000 kr. Hun betaler 2000 kr av beløpet med engang og betaler resten pluss 15% av restbeløpet over 10 måneder. Hvor mye må hun betale hver måned?

Fasit

1

ID: 121170
Fasit:

4320 kr

2

ID: 126481
Fasit:

Ja

3

ID: 126484
Fasit:

165 kr

4

ID: 126483
Fasit:

26500 kr

5

ID: 126467
Fasit:

12369 kr

6

ID: 126489
Fasit:

131220 kr

7

ID: 126456
Fasit:

Ca 5%

8

ID: 121172
Fasit:

375 kr

9

ID: 126601
Fasit:

Første året: 3750 kr
Andre året: 5793,75 kr

10

ID: 121165
Fasit:

345 kr