www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 118962

Finn overflaten av sylinderen

Sylinder med radius 0,5 cm og høyde 7 cm.

2

ID: 119941

Et rett, trekantet prisme har en høyde på 14 cm. Trekanten som prismet er bygget opp av har en grunnlinje på 4 cm og en høyde på 25 mm, og omkretsen av trekanten er 10,8 cm .

Hva er overflatearealet av prismet?

3

ID: 118961

Finn overflaten av sylinderen

Sylinder med diameter 14 cm og høyde 9 cm.

4

ID: 119916

Finn overflaten av figuren

Figuren består av tre rette, firkantede prismer. Det ene prismet har dimensjoner på 1.6 m, 2.1 m og 1.2 m (sistnevnte er høyden). Oppå toppen av dette prismet står et annet prisme, som altså har samme grunnflate som det første. Høyden i det nye prismet er 2,1 m. Det siste prismet er plassert inntil sidekanten i det første prismet med lengder 2,1 m og 1,2 m. Høyden i dette er 4,0 m.

5

ID: 118948

Finn overflaten av sylinderen

Sylinder med diameter 3,6 cm og høyde 3 cm.

6

ID: 119050

Hva skjer med overflatearealet til en kube om du dobler sidelengden?

7

ID: 119092

Finn overflaten av prismet

Rett, trekantet prisme med høyde 25 m. Trekanten har to vinkler som er 52 grader, og siden som ligger inntil begge disse vinklene er av ukjent lengde. En av de andre sidene er på 1 m, og høyden er 8 dm.

8

ID: 119925

Finn overflaten av bordet.

Rund av til nærmeste hele antall kvadratdesimeter.

Obligatorisk!

9

ID: 119940

En sylinder har en høyde som er k ganger så stor som radien, der k er et positivt heltall. Finn en formel for radien i sylinderen, uttrykt ved omkretsen O, k og π.

Hva må overflaten være får at radien skal bli 1 meter?

10

ID: 119921

Finn overflaten av figuren

Figuren består av et rett, trekantet prisme og et rett, firkantet prisme. Det trekantede prismet står oppå (toppen av) den firkantede. Sistnevnte har lengde 66 mm, bredde 6,0 cm og høyde 4,5 cm. Vinklene som "går ut i fra" siden i det trekantede prismet med lengde 4,0 m er begge på 56,3 grader, og en av de andre sidene i trekanten som prismet er bygget opp av har lengde 5,4 cm.

Fasit

1

ID: 118962
Fasit:

23,6 cm2

2

ID: 119941
Fasit:

161,2 cm2

3

ID: 118961
Fasit:

703,4 cm2

4

ID: 119916
Fasit:

57,5 m2

5

ID: 118948
Fasit:

54,3 cm2

6

ID: 119050
Fasit:

Overflaten blir firedobbelt så stor.

7

ID: 119092
Fasit:

81,0 m2

8

ID: 119925
Fasit:

Overflaten er på ca. 159 dm2

9

ID: 119940
Fasit:

 r=O2π(k+1) 

Dersom radien er 1 m, ser vi at vi må ha O=2π(k+1) 

10

ID: 119921
Fasit:

251,2 cm2