www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 118262

Løs ligningen og sett prøve på svaret:

 6(x+12)8=3(2x2)+(6x) 

2

ID: 126120

Løs likningen: 2x+112x=4

3

ID: 126125

Løs likningen: 1(x2)+3(x+1)=2xx12

4

ID: 126089

To pingvinflokker står på hvert sitt isflak. Dersom en pingvin går over fra den første flokken til den andre vil det være dobbelt så mange i den andre som i den første. Til sammen er det ni pingviner. Hvor mange pingviner er det i hver flokk?

5

ID: 126137

Hans, Ole, Morten og Marianne er søsken. Hans og Ole er like gamle. For fem år siden var Marianne halvparten så gammel som Ole blir om fem år, og om to år er Morten like gammel som Hans er nå. Til sammen er de 93 år. Hvor gamle er de?

6

ID: 119028

Løs ligningen:

 2x3+2=x214 

7

ID: 119035

Løs ligningen:

 5x73=x2+157 

8

ID: 126085

Katrine er på ferie i utlandet. Hun vet at én kopp kaffe koster 5 norske kroner. Når hun betaler for en kopp kaffe med en norsk hundrelapp får hun 19 utenlandske penger tilbake. Hvor mange norske kroner tilsvarer én utenlandsk penge?

9

ID: 118274

Løs ligningen og sett prøve på svaret:

 7(x2)4(x3)=3(7x)+13 

10

ID: 119032

Løs ligningen:

 7x+44x2=3 

Fasit

1

ID: 118262
Fasit:

 x=5 

2

ID: 126120
Fasit:

 x=0,3 

3

ID: 126125
Fasit:

x=11 

4

ID: 126089
Fasit:

I den første er det 4, i den andre er det 5.

5

ID: 126137
Fasit:

Hans er 25, Ole er 25, Morten er 23 og Marianne er 20.

6

ID: 119028
Fasit:

 x=13,5 

7

ID: 119035
Fasit:

 x=9 

8

ID: 126085
Fasit:

5

9

ID: 118274
Fasit:

 x=6 

10

ID: 119032
Fasit:

 x=2